^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim - Szkołą Odkrywców Talentów
odkrywca

„Szkoła Odkrywców Talentów” to tytuł przyznawany placówkom oświatowym, które odkrywają, wspierają i promują uzdolnienia dzieci i młodzieży.

W roku szkolnym 2010/2011 tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” przyznała naszej szkole Minister Edukacji Narodowej p. Katarzyna Hall. Otrzymane wyróżnienie jest wyjątkową nagrodą dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły za szczególne osiągnięcia w wielu dziedzinach min. przedmiotowych, artystycznych, sportowych, technicznych, samorządowych oraz wielu innych.

Nauczyciele Zespołu Szkół wspierają uczniów, rozbudzają ich pasje i zainteresowania poprzez między innymi:

  • zajęcia indywidualnego programu nauki z matematyki, fizyki, chemii,
  • koła językowe,
  • koła zainteresowań (m.in. artystyczne, techniczne, dziennikarskie, teatralne),
  • zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów przedmiotowych, zawodowych i olimpiad językowych,
  • wsparcie działalność samorządowej uczniów.
"TALENTY"

rok szkolny 2014/2015

rok szkolny 2013/2014

lata 2010 - 2013