^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

Szanowni Państwo/ Rodzice/Opiekunowie

W związku z  decyzją Rządu RP ogłoszoną  przez Premiera  RP Mateusza Morawieckiego  oraz decyzją Ministra Edukacji i Nauki, od dnia 9 do 29 listopada 2020r. zajęcia lekcyjne dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, w tym również uczniów klas 1- 3 PSP, odbywać będą się zdalnie, zgodnie z planem, a wszelkie zmiany w ich rozkładzie zamieszczane będą w e-dzienniku.

Zachęcamy wszystkich uczniów, a szczególnie uczniów klas kończących się egzaminami – ośmioklasisty, egzaminem maturalnym, egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie do korzystania z konsultacji indywidualnych lub grupowych, prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy zgodnie z art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Informujemy, że wprowadzono także przepis zobowiązujący szkoły podstawowe do zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Działając zgodnie z wytycznymi MEN prosimy Państwa, którzy jesteście bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią tzn.  jesteście pracownikami służb medycznych lub mundurowych i nie jesteście w stanie zapewnić opieki swojemu dziecku, o taką informację poprzez e-dziennik, w terminie do 06.11.2020r.. Informacje te są nam niezbędne, aby zaplanować i zorganizować opiekę. Jednocześnie informujemy, ze zajęcia nauczania zdalnego dla pozostałych uczniów będą się odbywały  zgodnie z planem lekcji.  Natomiast zajęcia opiekuńcze zorganizowane zostaną zgodnie z otrzymanymi informacjami od Państwa, a  zainteresowani zostaną poinformowani o szczegółach poprzez e-dziennik.

Z życzeniami zdrowia dla nas wszystkich

Dyrekcja  Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim

szkola odkrywcow talentowszkola z klasalogo d malegobipszkolapromujacazdrowie wyszpszkolne kolo mediatorowprojekt
KZdRP 3