^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła
Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 14/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim z dnia 18.12.2020 roku
ustanawia się dzień 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim, w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 26 grudnia 2020 roku.

dr Dorota Gajda-Szczegielniak – dyrektor ZS