^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

Szanowni Państwo,

w związku decyzją MEiN o powrocie uczniów klas 1-3 od 18 stycznia 2021r do nauki stacjonarnej oraz opublikowanymi przez MEiN, MZ i GIS wytycznymi zostały zaktualizowane PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRZENIU WIELKIM.

Opublikowane na stronie MEiN wytyczne opierają się na już znanych zapisach np. z września 2020 r., a opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Proszę wszystkich Państwa do zapoznanie się z aktualizacją Procedur.

Zgodnie z podjętymi decyzjami od 18 stycznia 2021r.

  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 – klasy 1, 2, 3 praca w trybie stacjonarnym,
  • Publiczna szkoła Podstawowa nr 3 – klasy 7 i 8, Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi , Publiczne Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, Publiczne Liceum dla Dorosłych – praca w trybie zdalnym na dotychczasowych zasadach .

Uwaga zmiana! Dzień 18.01.2021r. jako dzień wolny od nauki dla uczniów Publicznego Technikum zostaje zawieszony. Wszystkich uczniów , poza przystępującymi do egzaminu zawodowego, obejmuje nauczanie zdalne.

Wszystkie zajęcia - te prowadzone stacjonarnie oraz te prowadzone zdalnie, odbywać się będą zgodnie z planem, a ewentualne zmiany zamieszane będą w edzienniku.

Świetlica szkolna czynna będzie dla dzieci w godzinach od 6:30 do 16:00.


Przypominamy!

  • uczniowie klas 1-3 wejście od ul Namysłowskiej,
  • opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej szkoły ( przedsionek) ,
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • obowiązuje zasada zachowania dystans min 1,5m,
  • opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym ( m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),
  • rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust.

 

Dla uczniów pracujących w trybie stacjonarnym istnieje możliwość korzystania z obiadów.
O wszelkich zmianach, nowych regulaminach i procedurach informować będziemy Państwa na bieżąco Państwa poprzez edziennik.

 

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja ZS w Dobrzeniu Wielkim

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19NA TERENIEZespołu Szkółw Dobrzeniu Wielkim (Aktualizacja na dzień 18 stycznia 2021r.) >>