^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

Szanowni Państwo/ Drodzy Uczniowie

Próbny egzamin maturalny oraz egzamin ósmoklasisty

Działając na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 28 stycznia 2021r. dotyczącego pracy szkół w warunkach pandemicznych,  w szkole przeprowadzone będą próbne egzaminy maturalne i ósmoklasisty. Egzaminy odbywać się będą zgodnie z procedurami, z zachowaniem  obowiązujących przepisów i wytycznych MZ, GIS oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próbne egzaminy zostaną przeprowadzone dla uczniów kl. III LO, 4T, III LOD  oraz klasy 8 PSP nr 3 w budynku Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.
Uczniowie, którzy przystępować będą do egzaminu stawiają się w szkole o wyznaczonej godzinie i udają się bezpośrednio do wyznaczonej sali. Na terenie szkoły wszystkich obowiązują zasady bezpieczeństwa:
  • dezynfekcja rąk,
  • dystans społeczny,
  • zasłanianie ust i nosa.
W czasie trwania egzaminów uczniowie mogą zdjąć maseczkę/przyłbicę, przy wejściu do sali obowiązuje dezynfekcja rąk. Po skończonym egzaminie uczniowie udają się do domów.
Aby uniknąć gromadzenia się uczniów na terenie szkoły egzaminy rozpoczynać się będą o różnych godzinach i wyznaczonych salach.
Dla uczniów klas maturalnych zajęcia lekcyjne w dniach 9-12.02.2021r. zostają zawieszone. Obecność uczniów potwierdzona będzie obecnością na próbnym egzaminie.
Uczniowie klasy  8 w dniach 9-11.02.2021r. dwie pierwsze lekcje wg planu, pozostałe zajęcia zostają zawieszone.

Harmonogram próbnych egzaminów maturalnych:

Przedmiot/poziom

Data

Sala

Godz.

Klasa/grupa

j. polski (pp)

09.02.

(wtorek)

212

8:30

IIIa

214

8:40

IIIa+IIIb

215

8:50

IIIb

217

9:00

4T

210

9:10

4T, LOD

matematyka (pp)

10.02.

(środa)

212

8:30

IIIa

214

8:40

IIIa+IIIb

215

8:50

IIIb

217

9:00

4T

210

9:10

4T, LOD

j. angielski

11.02.

(czwartek)

212

8:30

IIIa

214

8:40

IIIa+IIIb

215

8:50

4T. LOD

j. niemiecki

11.02.

(czwartek)

217

9:00

IIIa, IIIb 4T

210

9:10

IIIa, IIIb, 4T

Przedmiot dodatkowy  (pr)

10.02.

(piątek)

212

8:30

matematyka

214

8:40

biologia, chemia

215

8:50

geografia, historia

217

9:00

j. polski, wos

Harmonogram próbnych egzaminów ósmoklasisty:

Przedmiot/poziom

Data

Sala

Godz.

j. polski

09.02.

(wtorek)

206

11:00

208

11:15

j. angielski

10.02.

(środa)

208

11:00

206

11:15

j. niemiecki

211

11:15

matematyka

11.02.

(czwartek)

206

11:00

208

11:15

Uczniowie zajmują miejsca w wyznaczonych salach ( bez losowania). Listy uczniów do każdej z sal egzaminacyjnych  znajdują się w załącznikach.

                                         Wszystkim przystępującym do egzaminów życzymy sukcesów

                                                                            - Dyrekcja Zespołu Szkół

Próbny egzamin maturalny - wykaz sal
Próbny egzamin ósmoklasisty - wykaz sal