^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła
DSC 0721 2
 

18 marca 2021 r. Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Dobrzeniu Wielkim obchodziło - w dość szczególnych okolicznościach - Złoty Jubileusz nadania szkole imienia. Mottem uroczystości stały się kilkakrotnie powtórzone przez Panią dyrektor szkoły, dr Dorotę Gajdę-Szczegielniak, słowa Roberta Heinleina: „Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości – ani przyszłości.”. Zatem mając na uwadze tę wyjątkową w swojej wymowie myśl dyrekcja szkoły, wybrani nauczyciele, absolwenci i uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się, by w przededniu  100. rocznicy plebiscytu i III powstania śląskiego upamiętnić patronów szkoły. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in.: wicemarszałek Województwa Opolskiego, Zbigniew Kubalańca, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego, Monika Jurek oraz wójt Gminy Dobrzeń Wielki, Piotr Szlapa. Zdalnie, poprzez platformę Classroom, w spotkaniu uczestniczyło 85 uczniów wraz z nauczycielami. 

Kulminacyjną częścią obchodów  było wystąpienie prof. dra hab. Marka Białokura z Uniwersytetu Opolskiego pod intrygującym słuchaczy tytułem „Ciepła zima, gorące lato 2021 r. czyli 100 lat temu na Górnym Śląsku. Plebiscyt i III powstanie śląskie w public history”. Zamierzeniem prelegenta było, aby biorący udział w spotkaniu mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem roku 1921 , którego – wprawdzie nikt z żyjących nie pamięta – ale zachowało się wiele źródeł historycznych, które pozwalają odtworzyć tamtejsze wydarzenia i dokonać wielopłaszczyznowej analizy. Historyk powołał się na nieocenione w tym zakresie badania prof. Ryszarda Kaczmarka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które w 2019 r. znalazły wyraz w obszernej syntezie „Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka”, wyznaczając tym samym poziom narracji historycznej. Nie sposób w krótkiej relacji oddać treść całego wystąpienia prof. Marka Białokura, które w pełni zasługuje na oddzielną publikację, ale warto zaznaczyć, iż prelegent dokonał wnikliwej analizy sytuacji na Górnym Śląsku w latach 1919-1921 z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-politycznych i ekonomicznych oraz osadził problematykę powstań śląskich i plebiscytu w szerokim kontekście międzynarodowym, w sytuacji ścierania się interesów wielkich mocarstw, zwłaszcza Francji i Wielkiej Brytanii . Zakończenie I wojny światowej w tej części Europy dopiero otwierało arenę walk o granice państw i sfery wpływów. Cytując słowa Adama Mickiewicza, mocno podkreślił, iż to właśnie Wielka Wojna umożliwiła Polakom ziszczenie marzeń o własnym państwie. Oddzielnym wątkiem wystąpienia była obecność historii plebiscytu oraz powstań śląskich we współczesnej przestrzeni publicznej. Mogliśmy wspólnie z historykiem prześledzić miejsca i pomniki upamiętniające tamtejsze wydarzenia, przyjrzeć się  okolicznościowym monetom i znaczkom, poznać ofertę edukacyjną muzeów, a także zasoby Internetu. Ten niezwykle obfity w treści merytoryczne wykład może być dla uczniów i nauczycieli inspiracją do dalszych działań edukacyjnych, lekcji, wycieczek i projektów, a przede wszystkim dyskusji.

   W programie obchodów nie zabrakło też elementów współczesnych. Z inicjatywy absolwenta liceum, Marcina Luszczyka, przygotowano kapsułę czasu, w której znalazło się 50 tekstów (opowiadań i wierszy) o szkole autorstwa samych uczniów. Teksty sporządzono w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.  Kapsułę uroczyście zakopano na terenie szkoły, w tzw. atrium, z zamiarem sięgnięcia do niej za 20 lat.

     Doskonałym podsumowaniem tej skromnej w oprawie, ale bogatej w treść uroczystości niech będą słowa marszałka Województwa Opolskiego, Andrzeja Buły skierowane do dyrektor Doroty Gajdy-Szczegielniak w okolicznościowym liście gratulacyjnym:

„[…]Gratuluję społeczności szkolnej wspaniałego patronatu, który od półwiecza inspiruje do aktywności oraz innowacyjnych projektów edukacyjnych, w duchu poszanowania wartości oraz praw humanistycznych, w tym wolności oraz naszej wielokulturowej wspólnotowej  tożsamości. Jubileusz jest także pięknym zwieńczeniem 50 lat upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o powstaniach śląskich, utrwalonej w postawach i dokumentacji kolejnych pokoleń uczniów i absolwentów Liceum.”[…]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mirosława Grabowska

      jubileusz1jubileusz2jubileusz3

IMG 20210322 WA0001202103221427 3 1