^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

Zgodnie z ogłoszonym w dniu 29 kwietnia 2021 r. harmonogramem powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach:

 • od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych powrócili do nauki stacjonarnej w szkole,
 •  od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych  przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym
 • od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach
  i placówkach.

Działalność szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

Od 4 maja 2021r. w naszej szkole odbywają się zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas 1-3 oraz zajęcia świetlicowe.

Harmonogram pracy szkoły w terminie od 17 do 21 maja 2021r.

PSP nr 3

 • klasy 1-3 zajęcia stacjonarne
 • klasa 8 – zajęcia stacjonarne
 • klasa 7 – zajęcia zdalne

LO

 • Klasa I – zajęcia stacjonarne
 • Klasy IIag, IIbg – zajęcia stacjonarne  
 • Klasy IIap, IIbp – zajęcia zdalne

PT

 • Klasy 3T, 2Tp – zajęcia stacjonarne
 • Klas 2T – praktyka zawodowa
 • Klasy 1T – zajęcia zdalne

BS Ist.

 • Klasy 2BSp, 2BSg – zajęcia stacjonarne
 • Klasy 1BS, 3BS- zajęcia zdalne

Harmonogram pracy szkoły w terminie od 24 do 28 maja 2021r.

PSP nr 3

 • Klasy 1-3 – zajęcia stacjonarne

25-27 maja 2021r. egzamin ósmoklasisty – uczniowie PSP nr 3 dni wolne od zajęć dydaktycznych.

24, 28.05. klasa 8 – zajęcia stacjonarne,  klasa 7 – zajęcia zdalne

LO

 • Klasa Ia- zajęcia zdalne
 • Klasy IIap, IIbp – zajęcia stacjonarne ( sala 206,208)
 • Klasy IIag, IIbg – zajęcia stacjonarne

PT

 • Klasy 3T, 1T – zajęcia stacjonarne
 • Klasa 2Tp – zajęcia zdalne
 • Klasa 2Tg – praktyka

BSIst.

 • Klasy 1BS, 3BS – zajęcia stacjonarne
 • Klasy 2BSp, 2BSg – zajęcia zdalne

Od 31 maja 2021r. – wszystkie klasy pracują w trybie stacjonarnym.


Przypominamy, że 4 czerwca 2021r. ( piątek po Bożym Ciele)  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół.


19.05.21r.,
godz. 17:00  – spotkanie wychowawców z rodzicami online poprzez platformę Google Classroom.

Informujemy, że zajęcia stacjonarne , w szkole od 4 maja 2021r. odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym, z przestrzeganiem:

 • Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, obowiązujące w szkole od 1 września 2020r.
 • Zasad pracy Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w stanie zagrożenia epidemicznego w przypadku realizacji zajęć w formie hybrydowej lub zdalnej obowiązujące od dnia 17 października 2020r.

                                                                           Dyrekcja Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim