^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

kl1 2 kopiaInauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim była wyjątkowo radosnym wydarzeniem dla społeczności szkolnej. Szkoła, to nie tylko nauka, ale również relacje, którym sprzyja nauczanie stacjonarne. Wierzymy, że będzie ono trwało jak najdłużej. Szczególnie serdecznie powitaliśmy w naszym gronie uczniów klas pierwszych, zarówno szkoły podstawowej, jak również technikum, liceum oraz branżowej szkoły I st.

Uczniowie klas 7, 8 szkoły podstawowej oraz liceum zainaugurowali rok szkolny cyklicznym wykładem w ramach „Spotkań z nauką”. Prelegentem była prof. dr hab. Anna Pobóg Lenartowicz   - historyk specjalizująca się w archiwistyce, historii Śląska, historii średniowieczna Polski, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.

Wykład w ogólnym zarysie pokazał pozycję Śląska na tle innych regionów. Szczególnie interesującym aspektem wykładu, na który zwróciła uwagę pani profesor Pobóg - Lenartowicz, było ukazanie dziejów społeczno -politycznych Śląska oraz jego niepowtarzalnego charakteru w kontekście genius loci.

Wykład zakończyła puenta o poczuciu dumy z przynależności do ziemi śląskiej.


kl1kl1 1
LOLO 1LO 2

DMDM 1