^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

w związku ze stale rosnącą liczbą osób chorych na COVID-19 oraz w trosce o zdrowie Państwa dzieci i oraz wszystkich pracowników szkoły, pragnę przypomnieć, że na terenie szkoły obowiązują bezwzględne zasady bezpieczeństwa związane z występującą pandemią.

Przypominam:

  • na terenie szkoły przebywają tylko uczniowie i pracownicy szkoły,
  • wejście na teren szkoły tylko w sytuacjach bardzo ważnych/ szczególnych,
  • wejście dla uczniów klas 1-3 od ul. Namysłowskiej, pozostali uczniowie – wejście do strony kościółka św. Rocha,
  • bezwzględnie obowiązuje zasada : dystans-dezynfekcja- maseczka,
  • do czasu unormowania się sytuacji wszystkie sprawy należy załatwiać telefonicznie lub mailowo,
  • rodzice odprowadzający dzieci do szkoły wchodzą tylko do przedsionka szkoły - 1 dziecko/1 rodzic.

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie nas wszystkich, proszę o bezwzględne stosowanie się do zasad.

                                                          Z wyrazami szacunku

                                     dr Dorota Gajda-Szczegielniak- dyrektor ZS