^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła


Zastępstwa   11.05.2018r.

(piątek)

Lekcja

Nauczyciel nieobecny

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel

zastępujący

Uwagi

11.05.2018r. (piątek)

4p. W. Sudnickichemia

Ia

p. A. Szczepaniak2

p. A. Kuśnierzmatematyka

Ia

p. P. Słaby3

matematyka

IIab

p. A. Misiurska4

p. W. Piętkahistoria

IIab

p. A. Sleziona5

geografia

2b

p. D. Gajda-Szczegielniak6

historia

2c

Klasa zwolniona7

historia

2b

p. D. Gajda-Szczegielniak3

p. J. Dziubawf. dz.

2ac

p. J. Draguć (łączy) – ucz. z kl. 2c

p. M. Długosz (łączy) – ucz. z kl. 2a4

wf. dz.

2ac

p. J. Draguć (łączy) – ucz. z kl. 2c

p. M. Długosz (łączy) – ucz. z kl. 2a5

wf. dz.

Ib

p. M. Gołębiowski (łączy)

Pisemny egzamin maturalny z wos na poziomie rozszerzonym, godz. 9:00, sala 206. Zajęcia z Sali 206, 208, zostają przeniesione.
Szatnia dla maturzystów – sala 208.


Ustny egzamin maturalny z języka polskiego, sala 118

Nr lekcji

2062081181

-

-

-

-

2c

301

2

-

-

-

-

VIIb

215

3

-

-

-

-

3c

215

4

VIIa

212

Ia

210

3b

301

5

-

-

2a

210

3a

301

6

2a

210

-

-

Ib

301

szkola odkrywcow talentowszkola z klasalogo d malegobipszkolapromujacazdrowie wyszpszkolne kolo mediatorow