^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła
Zastępstwa 12.03.2019r.

(wtorek)

Lekcja

Nauczyciel nieobecny

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel

zastępujący

Uwagi

12.03.2019r. (wtorek)

1

p. D. Libawskaed. wcz.

1

p. M. Gosztyła2

ed. wcz.

1

p. M. Gołębiowski3

ed. wcz.

1

p. B. Baucz-Malij12;10-13;15

świetlica

1

p. G. Kampa2

p. E. Gonciarska-Klimkowiczwos

3a

p. S. Lazik-Wodarz5

wos

VIIIa

Zastępstwo PSP16

wos

VIIIb

Zastępstwo PSP17

historia

3a

Klasa zwolniona8

godz. z wych.

3a

Klasa zwolnionaszkola odkrywcow talentowszkola z klasalogo d malegobipszkolapromujacazdrowie wyszpszkolne kolo mediatorowprojekt
KZdRP 3