^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła
Zastępstwa 05.04.2019r.

(piątek)

Lekcja

Nauczyciel nieobecny

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel

zastępujący

Uwagi

05.04.2019r. (piątek)

1

p. D. Libawskad. wczes.

1

p. M. Gosztyła2

d. wczes.

1

p. M. Niepołońska-Ilnicka6

świetlica

1

p. G. Jaźwińska7

świetlica

1

p. M. Gołębiowski4

p. J. Dragućwf. chł.

VIIIb

Zastępstwo PSP15

wf. chł.

VIIIb

Zastępstwo PSP16

wf. chł.

3c

Grupa zwolniona7

wf. chł.

3c

Grupa zwolniona1

p. A. Kuśnierzmatematyka

IIIab

Grupa zwolniona2

matematyka

IIIab

Grupa zwolniona3

matematyka

VIIIb

Zastępstwo PSP1szkola odkrywcow talentowszkola z klasalogo d malegobipszkolapromujacazdrowie wyszpszkolne kolo mediatorowprojekt
KZdRP 3