^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła
Zastępstwa   27.04.2018r.

(piątek)

Lekcja

Nauczyciel nieobecny

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel

zastępujący

Uwagi

27.04.2018r. (piątek)

1

p. R. Partykowskij. angielski

2b

Klasa zwolniona3

p. J. Dziubawf. dz.

2ac

p. M. Gołębiowski4

wf. dz.

2ac

p. M. Gołębiowski5

wf. dz.

Ib

p. M. Gołębiowski (łączy)3

p. A. Szczepaniakj. polski

3b

p. M. Gosztyła5

j. polski

IIb

p. M. Gosztyła6

j. polski

IIb

p. P. Słaby2

p. A. Świtałaj. niemiecki

2abc

p. M. Gonsior (łączy) –ucz. z kl. 2a

p. B. Jonczyk (łączy)- ucz. z kl. 2b

p. A. Sleziona (łączy)- ucz. z kl. 2c3

j. niemiecki

IIab

p. S. Lazik-Wodarz4

j. niemiecki

IIIabc

Uroczystość zakończenia klas III7

religia

3c

Klasa zwolniona8

j. niemiecki JM

3abc

Grupa zwolniona2

p. M. Zdzuj

edb

Ib

p. U. Nowainska3

p. W. Olejnikzaj. techn.

3c

p. M. Gonsior4

zaj. techn.

3b

Uroczystość zakończenia klas III5

zaj. techn.

3a

Uroczystość zakończenia klas III

Dni Otwarte – zajęcia od 1-3 lekcji ( włącznie) , od 4 lekcji – zajęcia wg planu. Zajęcia odbywać się będą w salach: 111,113, 206, 207.

Uroczystość zakończenia klas III LO, godz. 10:30, miejsce hala widowiskowo-sportowa. W uroczystości biorą udział klasy LO oraz klasy 3PG
wraz z nauczycielami i wychowawcami Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.


Po uroczystości lekcje kontynuowane będą zgodnie z planem. Klasy LO zajmują miejsca na płycie hali, klasy 3 PG
miejsca na widowni od strony kościółka św. Rocha. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele zgodnie z planem.
Na uroczystość zakończenia roku szkolnego zaproszeni są wszyscy nauczyciele, którzy nie maja w tym czasie zajęć w klasach 2 PG.


Na spotkania wychowawców z uczniami przeznaczone są sale 208 (IIIb) , 215( IIIa) , 111 (IIIc) , zajęcia z w/wym sal zostają przeniesione.

Nr lekcji

Sala 111Sala 207Sala 208Sala 215Sala 1131

-

-

3a

210

-

-

-

-

-

-

2

Ib

211

-

-

-

-

-

-

Ia

214

3

3a

116

-

-

-

-

-

-

3a

301

4

2b

116

-

-

Ia

-

IIab

-

wg planu

5

3c

211

-

-

2a

116

3b

301

wg planu

6

3c

211

-

-

-

-

2c

301

wg planu

7

Ib

211

-

-

-

-

2b

212

wg planu

szkola odkrywcow talentowszkola z klasalogo d malegobipszkolapromujacazdrowie wyszpszkolne kolo mediatorowprojekt
KZdRP 3