^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

Nr Konta: 12 8895 0006 2000 0000 2873 0001

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 
Przewodniczący – Anna Jagłowska
Zastępcy przewodniczącego:
LO – Katarzyna Dambon
SP- Beata Jankowska
BSIst – Krzysztof Walczak
PT – Dorota Kokot

Sekretarz: Justyna Szumna-Kinur
Skarbnik: Ewa Podeszwa
Członek:
Krzysztof Ruciński
Kamila Wiczyńska

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Bernardyna Polanowska
Zastępca – Jarosława Zaczyńska-Pozniak