^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

Szanowni rodzice!
Wszystkie podręczniki do klas PSP są darmowe za wyjątkiem podręcznika do religii, który należy zakupić we własnym zakresie. Darmowe podręczniki będziecie Państwo mogli odebrać na początku września w bibliotece szkolnej.
Wykaz podręczników do szkoły podstawowej

klasa I

klasa II

klasa VII

klasa VIII

Wykaz podręczników do 3-letniego liceum ogólnokształącego (po gimnazjum)

klasa II

klasa III

Wykaz podręczników do 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po 8-letniej szkole podstawowej)

klasa I

klasa II