^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

Szanowni rodzice!
Wszystkie podręczniki do klas PSP są darmowe za wyjątkiem podręcznika do religii i języka mniejszości narodowej, które należy zakupić we własnym zakresie. Darmowe podręczniki będziecie Państwo mogli odebrać na początku września w bibliotece szkolnej.
Wykaz podręczników do szkoły podstawowej

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

klasa VII

klasa VIII

Wykaz podręczników do 3-letniego liceum ogólnokształącego (po gimnazjum)

klasa III

Wykaz podręczników do 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po 8-letniej szkole podstawowej)

klasa I

klasa II


klasa III