^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła
W roku szkolny 2019/2020 proponujemy absolwentom gimnazjów naukę w trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym w dwóch klasach pierwszych, w podziale na profilowane grupy. Realizacja zajęć w zakresie rozszerzonym odbywać się będzie po zrealizowaniu treści w zakresie podstawowym tj. w klasie drugiej, w grupach miedzy oddziałowych:
ogolna grupa ogólna dla wszystkich, którzy mają szerokie zainteresowania zarówno w kierunku nauk humanistycznych, społecznych jak i przyrodniczych. Nauka w tej grupie stwarza szerokie możliwości wyboru kierunku studiów wyższych przez uniwersyteckie po politechniczne oraz akademie wychowania fizycznego. Uczniowie zadecydują jakich przedmiotów będą chcieli uczyć się w zakresie rozszerzonym i wybiorą spośród następujących:
- geografia lub biologia,
- historia lub wos,
- chemia lub fizyka lub matematyka
biolchem  grupa biologiczno-chemiczna - realizuje program w zakresie rozszerzonym z biologii i chemii. Rozwija zainteresowania, wzbogaca wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów przyrodniczych i nauk medycznych. Przygotowuje do podjęcia studiów na uczelniach medycznych i uniwersyteckich. Nowoczesne bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe umożliwiają przeprowadzanie zajęć laboratoryjnych. Uczniowie tej grupy uczestniczą w sesjach i wykładach naukowych, zajęciach terenowych. Prowadzona jest współpraca z placówkami naukowymi, ochrony zdrowia co wzbogaca program realizowany przez grupę
grupa  grupa sportowo-turystyczna stwarza możliwość realizacji programu w zakresie rozszerzonym z biologii, geografii, dodatkowo realizowany jest program autorski z turystyki i krajoznawstwa oraz dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego. Nauka w tej grupie to gwarancja sukcesów sportowych i naukowych na polu dyscyplin tj: biologia, geografia, możliwość zdobycia uprawnień przewodnika i pilota wycieczek turystycznych. Przygotowuje do podjęcia studiów w akademii wychowania fizycznego, na uczelniach kształcących w kierunkach: turystyka, hotelarstwo, fizjoterapia, ekonomia, marketing itp.
IMG 20181019 WA0010  grupa pedagogiczno-psychologiczna - wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom młodych ludzi tematyką społeczną, pracą z innymi ludźmi proponujemy naukę w grupie psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie poznają najważniejsze zagadnienia nauk społecznych takich jak psychologia, pedagogika, socjologia i resocjalizacja. Ponadto będą mogli wykorzystywać zdobytą wiedzę m.in. w placówkach oświatowo-wychowawczych. Uczniowie sami zadecydują jakich przedmiotów będą chcieli uczyć się w zakresie rozszerzonym i wybiorą spośród następujących:
- geografia lub biologia,
- język polski, historia lub wos.
Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych w przyszłości takimi zawodami jak np. : psycholog, pedagog, prawnik, wychowawca domu dziecka, ośrodka pomocy społecznej, doradca zawodowy, terapeuta, historyk, filolog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz, dziennikarz, politolog itp
Dokumenty rekrutacyjne:
Wniosek o przyjęcie do LO po gimnazjum: wersja word / wersja pdf
Regulamin rekrutacji: pobierz