^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!
Wobec  zaistniałych zmian pracy szkoły związanych z epidemią COVID -19, zapraszam do współpracy online oraz kontaktu telefonicznego.
Konsultacje uzyskać  można pod numerem tel. 600147574 w godzinach:

poniedziałek 7.30-14.00
środa 14.00-20.00
piątek 7.30-14.00

M.K. Niepołońska – Ilnicka

Zdalne nauczanie nasuwa wiele pytań natury prawnej, dlatego chcemy Wam przypomnieć, iż zgodnie z art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie otrzymywane od nauczycieli materiały, bez względu na formę czyli zarówno pisemne, jak i audiowizualne, mają znamiona utworu i są chronione prawem autorskim. Nie możecie tych materiałów udostępniać w jakiejkolwiek formie innych osobom niż przewidziana przez nauczyciela grupa docelowa.
Dziękujemy !

Dorota Gajda-Szczegielniak

Drodzy Uczniowie

Zgodnie  uregulowaniami prawnymi  MEN dnia od 25 marca 2020r. rozpoczęliśmy w naszej szkole zdalne nauczanie. Szczegółowe informacje dotyczące procesu kształcenia na odległość przekazywane są  Państwu na bieżąco poprzez  e-dziennik. Prosimy o systematycznie  sprawdzanie wiadomości zamieszczanych w  e-dzienniku, który jest podstawową drogą komunikacji.

Wszelkie wątpliwości i pytania związane zarówno z procesem nauczania, jak i wychowania prosimy zgłaszać wychowawcom, pedagogom lub dyrekcji.

Przypominamy i prosimy o pozostanie w domu dla bezpieczeństwa własnego oraz Państwa bliskich.

Życzymy wszystkim zdrowia, wytrwałości oraz  szybkiego powrotu do szkoły.

Dyrekcja ZS

w związku z docierającymi do szkoły sygnałami o niestosowaniu się naszych uczniów do zaleceń w zakresie minimalizowania skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa, apeluję do Państwa o kontrolę i rozmowy z dziećmi, aby pozostały w domach i unikały kontaktów z osobami z zewnątrz. Tylko w ten odpowiedzialny sposób możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Sprawa jest bardzo poważna, dotyczy zdrowia i życia nas wszystkich.

Liczę na Państwa zrozumienie i wsparcie w tej sprawie.

Z poważaniem

Dorota Gajda – Szczegielniak

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim

W związku ze zdalnym nauczaniem biblioteka szkolna przypomina o możliwości zdalnego korzystania z katalogu bibliotecznego, w którym jest pełna informacja naukowa o posiadanych zasobach. W katalogu oprócz opisów bibliograficznych książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych znajdziecie także metadane artykułów z czasopism i rozdziałów z książek przydatnych w procesie edukacji.

Katalog jest dostępny pod adresem

 http://biblioteka.zsdobrzenwielki.pl/katalog.html

Czytelnicy, którzy chcą korzystać z baz pełnotekstowych mogą to zrobić w dostępnych w Internecie bazach pełnotekstowych, takich jak:

https://wolnelektury.pl/

https://polona.pl/

https://www.dbc.wroc.pl/dlibra?language=pl

Dyrekcja Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przekazuje materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki koronawirusa oraz zasad postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.

Prosimy o zapoznanie się z treścią oraz rozpropagowanie dołączonego plakatu informacyjnego, filmem oraz śledzenie treści strony internetowej opolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szanowni  Państwo,
Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej
pragniemy przypomnieć, iż od 1 września 2018r. w naszym Zespole Szkół funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3.
Historia szkoły podstawowej jest nierozerwalnie związana z historią liceum. Jej utworzenie to powrót do tradycji i historii regionu.
Pełni ona bardzo ważną rolę w środowisku lokalnym, jest placówką wysoko ocenianą na rynku edukacyjnym.                                                                                                                                                                
Cieszy fakt, iż rodzice obecnych uczniów PSP nr 3  tj. kl. I, II, VII i VIII zaufali nam i powierzyli swoje pociechy.                                                                                                                                                                   
Informujemy, iż rozpoczął się nabór  do szkół podstawowych  na rok szkolny 2020/2021.
Rodziców uczniów zainteresowanych nauką w naszej szkole prosimy o składanie podań w jak najkrótszym terminie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 04.03.2020r., o godz. 1600 w sali 113, w budynku w Zespołu Szkół przy ul. Namysłowskiej 94 w Dobrzeniu Wielkim.

Serdecznie zapraszamy!

szkola odkrywcow talentowszkola z klasalogo d malegobipszkolapromujacazdrowie wyszpszkolne kolo mediatorowprojekt
KZdRP 3