^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie i Uczniowie

Informuję, iż do dnia 24 maja 2020r. zostało przedłużone czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych. W związku z powyższym nauczanie nadal odbywać się będzie w formie zdalnej. Wszelkie informacje dotyczące bieżącej pracy szkoły oraz egzaminów będą przekazywane Państwu poprzez dziennik, który nadal pozostaje głównym kanałem komunikacji. Ponadto informuję, iż na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowany został harmonogram egzaminów zewnętrznych, Tym samym dni 4,5,6 maja 2020r. są dniami nauki zdalnej. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z haromonogramem.

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/komunikat-dyrektora-centralnej-komisji-egzaminacyjnej-z-24-kwietnia-2020-r-w-sprawie-harmonogramu-przeprowadzania-egzaminu-osmoklasisty-egzaminu-gimnazjalnego-oraz-egzaminu-maturalnego-w-2020-roku/

Z wyrazami szacunku
dr Dorota Gajda - Szczegielniak

czapkaDziś dzień, który powinien zapaść Wam głęboko w pamięć i to nie z powodu koronawirusa, który zawładnął, sparaliżował, zmienił całe nasze życie, a z powodu wyjątkowej uroczystości, która wieńczy kolejny etap nauki. Uroczystości,  która jest zakończeniem, podsumowaniem trzech lat pracy, aktywności w różnych dziedzinach nauki, sportu i życia społeczności szkolnej.

Żałujemy, że uroczystość zakończenia szkoły wygląda dziś inaczej, że ma inny charakter, że nie możemy uścisnąć dłoni, osobiście pogratulować, przytulić młodych ludzi, których  spotykaliśmy codziennie na korytarzach szkolnych, w salach lekcyjnych, którzy byli i są  nam biscy.  Byliśmy  z Was dumni, kiedy osiągaliście sukcesy - te spektakularne w zawodach i konkursach i te, kiedy udało poprawić się sprawdzian, nie spóźnić na lekcje, czy po prostu przyjść do szkoły.  

Z 44 dziś już absolwentów dobrzeńskiego liceum, 20-stu to absolwenci naszego gimnazjum. Cieszymy się, że tak duża grupa obdarzyła nas zaufaniem i zechciała kontynuować naukę w naszym liceum. To dla nas dyrekcji, nauczycieli  dowód na to, że szkoła, którą tworzymy spełnia oczekiwania Wasze i Waszych Rodziców.

Dwie klasy trzecie. Tylko dwie, a jakże różne. 44 różne osobowości, indywidualności. Każda klasa inna. Dwie grupy, które różniły się temperamentem, podejściem do zadań szkolnych i to stanowiło o ich wyjątkowości.

Tych, którzy znaleźli się na mecie tego trzyletniego maratonu, postanowiliśmy wyróżnić przyznając im tytuły honorowe oraz nagrody.

Najwyższym uznaniem za osiągnięcia w dziedzinie nauki, wzorową postawę, zaangażowanie  w życie szkoły, tworzenie jej dobrego wizerunku jest przyznanie tytułu honorowego Primus Inter Pares. Tytuł ten Rada Pedagogiczna postanowiła przyznać i w ten sposób uhonorować uczennicę  Adriannę Sadowską.

Wyjątkowa aktywistka, kreatywna z mnóstwem pomysłów i inicjatyw, niezawodna w działaniu,  podpora projektu „Nasze AED” i Samorządu Uczniowskiego - Martyna Radlak. To jej przyznano tytuł honorowy „Order Otwartego Serca”.

Za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w wielu konkursach przedmiotowych, wzorową postawę, reprezentowanie szkoły – Nagrodę Dyrektora oraz tytuł „Wzorowy Uczeń”  otrzymują: Julia  Dzikowska, Anna Kubis, Adrianna Sadowska, Zofia Miękina, Jan Ciepły, Filip Pawłowski, Klaudia Nanko, Zuzanna Tutakowska.

Nagrodę Dyrektora za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych przyznano Julii Dzikowskiej, za osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości  Kacprowi Malijowi oraz za wyniki sportowe Agacie Wandok i Wiktorii Wieczorek.

Drodzy Absolwenci, cieszymy się z Waszych sukcesów. Cieszy fakt, iż sześcioro z Was uzyskało prestiżowe certyfikaty DSD II. Wielu reprezentowało szkołę biorąc udział w imprezach i uroczystościach szkolnych, pracowało na rzecz Samorządu Szkolnego, reprezentowało szkołę w zawodach sportowych oraz akcjach wolontariackich. Za  to Wam wszystkim dziękujemy.

Za Wami trzy lata spędzone w dobrzeńskim liceum, trzy lata Waszej pracy, ale i pracy Waszych nauczycieli, za którą pozwólcie, że w Waszym imieniu serdecznie podziękujemy. Podziękowania kierujemy również do rodziców, którzy wspierali przede wszystkim Was, drodzy Absolwenci. Pamiętamy także, że całe grono pedagogiczne mogło liczyć na ich pomoc i wsparcie. Tytuł Honorowy „Przyjaciela  Szkoły” otrzymują Pani Beata Wolny i Pan Grzegorz Radlak.

Każdy z Was, drodzy Absolwenci zostawia w murach tej szkoły jakąś cząstkę siebie.
Każdy zapisał się na kartach jej historii. Historii Szkoły -  wyjątkowej, bo z 67 letnią tradycją!
Jesteśmy przekonane, że wiedza i umiejętności w jakie wyposażyli Was nauczyciele, pozwolą Wam osiągnąć satysfakcjonujący sukces na egzaminie maturalnym
i kontynuować naukę na wymarzonych kierunkach studiów wyższych.

Życzymy Wam wszystkim sukcesów i trzymamy kciuki, nie tylko w czasie egzaminu maturalnego.

JESZCZE BĘDZIE PRZEPIĘKNIE, JESZCZE BĘDZIE NORMALNIE
Powodzenia!
dr Dorota Gajda-Szczegielniak  - dyrektor ZS 
Małgorzata Świderska – zastępca dyrektora

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie oraz  Uczniowie
kartka-wielkanocna-ruchomy-obrazek-0022Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu wszelkiej pomyślności.
Zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze chwile.
Miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr.
Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać
oraz szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.

Do szybkiego zobaczenia w murach Naszej szkoły.
Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Szanowni  Rodzice/Opiekunowie i Uczniowie

W związku z przedłużeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych do 26 kwietnia 2020r. informuję, iż nauczanie   nadal odbywać się będzie w formie zdalnej. Egzamin ósmoklasisty oraz maturalny nie odbędą się w planowanym terminie. Wszelkie informacje dotyczące bieżącej pracy szkoły oraz egzaminów będą na bieżąco przekazywane Państwu poprzez e-dziennik, który pozostaje  głównym kanałem komunikacji.

Z wyrazami szacunku

Dorota Gajda - Szczegielniak

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!
Wobec  zaistniałych zmian pracy szkoły związanych z epidemią COVID -19, zapraszam do współpracy online oraz kontaktu telefonicznego.
Konsultacje uzyskać  można pod numerem tel. 600147574 w godzinach:

poniedziałek 7.30-14.00
środa 14.00-20.00
piątek 7.30-14.00

M.K. Niepołońska – Ilnicka

Zdalne nauczanie nasuwa wiele pytań natury prawnej, dlatego chcemy Wam przypomnieć, iż zgodnie z art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie otrzymywane od nauczycieli materiały, bez względu na formę czyli zarówno pisemne, jak i audiowizualne, mają znamiona utworu i są chronione prawem autorskim. Nie możecie tych materiałów udostępniać w jakiejkolwiek formie innych osobom niż przewidziana przez nauczyciela grupa docelowa.
Dziękujemy !

Dorota Gajda-Szczegielniak

Drodzy Uczniowie

Zgodnie  uregulowaniami prawnymi  MEN dnia od 25 marca 2020r. rozpoczęliśmy w naszej szkole zdalne nauczanie. Szczegółowe informacje dotyczące procesu kształcenia na odległość przekazywane są  Państwu na bieżąco poprzez  e-dziennik. Prosimy o systematycznie  sprawdzanie wiadomości zamieszczanych w  e-dzienniku, który jest podstawową drogą komunikacji.

Wszelkie wątpliwości i pytania związane zarówno z procesem nauczania, jak i wychowania prosimy zgłaszać wychowawcom, pedagogom lub dyrekcji.

Przypominamy i prosimy o pozostanie w domu dla bezpieczeństwa własnego oraz Państwa bliskich.

Życzymy wszystkim zdrowia, wytrwałości oraz  szybkiego powrotu do szkoły.

Dyrekcja ZS

w związku z docierającymi do szkoły sygnałami o niestosowaniu się naszych uczniów do zaleceń w zakresie minimalizowania skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa, apeluję do Państwa o kontrolę i rozmowy z dziećmi, aby pozostały w domach i unikały kontaktów z osobami z zewnątrz. Tylko w ten odpowiedzialny sposób możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Sprawa jest bardzo poważna, dotyczy zdrowia i życia nas wszystkich.

Liczę na Państwa zrozumienie i wsparcie w tej sprawie.

Z poważaniem

Dorota Gajda – Szczegielniak

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim

W związku ze zdalnym nauczaniem biblioteka szkolna przypomina o możliwości zdalnego korzystania z katalogu bibliotecznego, w którym jest pełna informacja naukowa o posiadanych zasobach. W katalogu oprócz opisów bibliograficznych książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych znajdziecie także metadane artykułów z czasopism i rozdziałów z książek przydatnych w procesie edukacji.

Katalog jest dostępny pod adresem

 http://biblioteka.zsdobrzenwielki.pl/katalog.html

Czytelnicy, którzy chcą korzystać z baz pełnotekstowych mogą to zrobić w dostępnych w Internecie bazach pełnotekstowych, takich jak:

https://wolnelektury.pl/

https://polona.pl/

https://www.dbc.wroc.pl/dlibra?language=pl