^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

DSD logoDotarła do nas radosna informacja o zdanym egzaminie DSD II przez uczniów grupy z rozszerzonym nauczaniem języka niemieckiego Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim. Cieszy fakt, że pomimo pandemii i zdalnego nauczania wszyscy przystępujący zdali ten prestiżowy międzynarodowy certyfikat językowy DSD II (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz). Egzamin sprawdza opanowanie języka aż na poziomie C1. Ten prestiżowy certyfikat jest ważnym dokumentem potwierdzającym umiejętności językowe. Jest on oczekiwany i mile widziany przez pracodawców, którzy szukają pracowników z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego. DSD II po raz pierwszy zdała uczennica Technikum z Dobrzenia Małego, której bardzo zależało na zdobyciu certyfikatu. W każdej branży, a w szczególności w logistyce (taki profil kończy nasza przyszła pani technik) potwierdzona znajomość języka niemieckiego i to nie tylko maturą, lecz również certyfikatem wydanym przez odpowiednik naszego MEN w Niemczech jest wymiernym plusem i to nie tylko przy zdobyciu pracy lecz również przy zarobkach. Uczniowie, którzy zdobyli  DSD II to: Amanda Skowronek z PT, Weronika Pollok, Piotr Koprek, Viktoria Wieczorek i Sandra Kociok z LO .

Gratulujemy wszystkim tego jakże prestiżowego osiągniecia.

                                                                                                                  Szkolny koordynator ds. DSD
Beata Jonczyk

20210310 082705 110 marca uczniowie naszego liceum oraz technikum przystąpili do egzaminu z jezyka niemieckiego DSD B1. Na egzaminie sprawdzane są umiejętności z czytania, słuchania i pisania. Uczniowie mają możliwość uzyskania certyfikatu językowego na poziomie b1 ,co im bardzo ułatwi wejście na konkurencyjny rynek pracy.
DSC 0721 2
 

18 marca 2021 r. Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Dobrzeniu Wielkim obchodziło - w dość szczególnych okolicznościach - Złoty Jubileusz nadania szkole imienia. Mottem uroczystości stały się kilkakrotnie powtórzone przez Panią dyrektor szkoły, dr Dorotę Gajdę-Szczegielniak, słowa Roberta Heinleina: „Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości – ani przyszłości.”. Zatem mając na uwadze tę wyjątkową w swojej wymowie myśl dyrekcja szkoły, wybrani nauczyciele, absolwenci i uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się, by w przededniu  100. rocznicy plebiscytu i III powstania śląskiego upamiętnić patronów szkoły. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in.: wicemarszałek Województwa Opolskiego, Zbigniew Kubalańca, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego, Monika Jurek oraz wójt Gminy Dobrzeń Wielki, Piotr Szlapa. Zdalnie, poprzez platformę Classroom, w spotkaniu uczestniczyło 85 uczniów wraz z nauczycielami. 

Kulminacyjną częścią obchodów  było wystąpienie prof. dra hab. Marka Białokura z Uniwersytetu Opolskiego pod intrygującym słuchaczy tytułem „Ciepła zima, gorące lato 2021 r. czyli 100 lat temu na Górnym Śląsku. Plebiscyt i III powstanie śląskie w public history”. Zamierzeniem prelegenta było, aby biorący udział w spotkaniu mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem roku 1921 , którego – wprawdzie nikt z żyjących nie pamięta – ale zachowało się wiele źródeł historycznych, które pozwalają odtworzyć tamtejsze wydarzenia i dokonać wielopłaszczyznowej analizy. Historyk powołał się na nieocenione w tym zakresie badania prof. Ryszarda Kaczmarka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które w 2019 r. znalazły wyraz w obszernej syntezie „Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka”, wyznaczając tym samym poziom narracji historycznej. Nie sposób w krótkiej relacji oddać treść całego wystąpienia prof. Marka Białokura, które w pełni zasługuje na oddzielną publikację, ale warto zaznaczyć, iż prelegent dokonał wnikliwej analizy sytuacji na Górnym Śląsku w latach 1919-1921 z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-politycznych i ekonomicznych oraz osadził problematykę powstań śląskich i plebiscytu w szerokim kontekście międzynarodowym, w sytuacji ścierania się interesów wielkich mocarstw, zwłaszcza Francji i Wielkiej Brytanii . Zakończenie I wojny światowej w tej części Europy dopiero otwierało arenę walk o granice państw i sfery wpływów. Cytując słowa Adama Mickiewicza, mocno podkreślił, iż to właśnie Wielka Wojna umożliwiła Polakom ziszczenie marzeń o własnym państwie. Oddzielnym wątkiem wystąpienia była obecność historii plebiscytu oraz powstań śląskich we współczesnej przestrzeni publicznej. Mogliśmy wspólnie z historykiem prześledzić miejsca i pomniki upamiętniające tamtejsze wydarzenia, przyjrzeć się  okolicznościowym monetom i znaczkom, poznać ofertę edukacyjną muzeów, a także zasoby Internetu. Ten niezwykle obfity w treści merytoryczne wykład może być dla uczniów i nauczycieli inspiracją do dalszych działań edukacyjnych, lekcji, wycieczek i projektów, a przede wszystkim dyskusji.

   W programie obchodów nie zabrakło też elementów współczesnych. Z inicjatywy absolwenta liceum, Marcina Luszczyka, przygotowano kapsułę czasu, w której znalazło się 50 tekstów (opowiadań i wierszy) o szkole autorstwa samych uczniów. Teksty sporządzono w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.  Kapsułę uroczyście zakopano na terenie szkoły, w tzw. atrium, z zamiarem sięgnięcia do niej za 20 lat.

     Doskonałym podsumowaniem tej skromnej w oprawie, ale bogatej w treść uroczystości niech będą słowa marszałka Województwa Opolskiego, Andrzeja Buły skierowane do dyrektor Doroty Gajdy-Szczegielniak w okolicznościowym liście gratulacyjnym:

„[…]Gratuluję społeczności szkolnej wspaniałego patronatu, który od półwiecza inspiruje do aktywności oraz innowacyjnych projektów edukacyjnych, w duchu poszanowania wartości oraz praw humanistycznych, w tym wolności oraz naszej wielokulturowej wspólnotowej  tożsamości. Jubileusz jest także pięknym zwieńczeniem 50 lat upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o powstaniach śląskich, utrwalonej w postawach i dokumentacji kolejnych pokoleń uczniów i absolwentów Liceum.”[…]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mirosława Grabowska

      jubileusz1jubileusz2jubileusz3

IMG 20210322 WA0001202103221427 3 1

Szanowni Państwo,  Drodzy Uczniowie

   z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021r. Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadza naukę w trybie zdalnym  dla uczniów wszystkich  klas szkół podstawowych. Zajęcia lekcyjne odbywać się będą zgodnie z planem, prowadzone będą na platformie Google Classroom. O wszelkich zmianach  będziemy Państwa na bieżąco informować poprzez e-dziennik. Analogicznie jak to miało miejsce w okresach poprzednich, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, na wniosek rodziców mogą być objęte opieką świetlicową. Rodziców, którzy pracują w takich instytucjach prosimy o złożenie wniosku w sekretariacie szkoły. 
   Równocześnie przypominamy, że wszystkie pozostałe placówki wchodzące w skład naszego Zespołu Szkół pracują  zdalnie, na dotychczasowych zasadach.
   Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia będących młodocianymi pracownikami, odbywać się będzie również na dotychczasowych zasadach.

Z życzeniami zdrowia oraz szybkiego powrotu do nauczania stacjonarnego

- Dyrekcja szkoły

https://www.kuratorium.opole.pl/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach/

 pasowanie 1          Pierwszoklasiści z naszej szkoły są już pełnoprawnymi uczniami, ponieważ dnia 5 marca odbyło się ich uroczyste ślubowanie.
To był wyjątkowy dzień. Uczniowie klasy pierwszej czekali na tę uroczystość od początku roku szkolnego. Niestety, w związku z pandemią koronawirusa tradycyjne pasowanie na ucznia klasy pierwszej nie mogło się odbyć standardowo w pierwszych miesiącach nauki.
           W uroczystej akademii wzięli udział przedstawiciele klasy II, którzy w imieniu szkolnej społeczności, powitali najmłodszych kolegów i koleżanki, obiecali pomoc w rozwiązywaniu problemów, życzyli pierwszoklasistom jak najlepszych wyników w nauce oraz wielu przyjaźni i radosnych dni w naszej szkole.
Uczniowie klasy pierwszej w obecności Pani Dyrektor Doroty Gajdy- Szczegielniak oraz rodziców zaprezentowali program artystyczny, w którym celująco zdali egzamin na uczniów. Udało im się zrzucić zaklęcie pozostania na zawsze maluchami i z pomocą Dobrych Wróżek (uczennic z klasy III) wybrali się w podróż do czterech krain. Dzieci udowodniły, że potrafią pięknie śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach, są pracowite, mądre i grzeczne. Zdobyły symbole krain (Muzyki, Pracy, Miłości i Mądrości), a zatem zasłużyły na miano Pierwszaków.
       Niezwykle podniosłym momentem podczas akademii było złożenie przyrzeczenia na sztandar szkoły. Dzieci ślubowały być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po ślubowaniu Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia oraz złożyła pierwszakom życzenia, wyrażając nadzieję, że każdy dzień w naszej szkole przyniesie im wiele radosnych chwil.
Pierwszoklasiści zostali obdarowani upominkami przygotowanymi przez rodziców i Samorząd Uczniowski, a także otrzymali pamiątkowe dyplomy pasowania na uczniów.
       Najmłodszym uczniom naszej szkoły życzymy, aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna chwila.

1 IMG 20210305 122119
IMG 20210312 WA0002   50 lat temu, 18 marca 1971 r. Liceum Ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim, decyzją ówczesnego Kuratora Okręgu Szkolnego w Opolu, dra Stanisława Micka, otrzymało imię Powstańców Śląskich. Uroczystość nadania szkole patrona odbyła się - nieprzypadkowo - 3 maja tego samego roku, ponieważ w tym dniu – jak powszechnie wiadomo – przypadała 50. rocznica wybuchu III powstania śląskiego. W ocenie ówczesnych władz szkolnych, nowo nadane imię placówce oświatowej, miało przybliżać młodzieży i społeczności lokalnej obraz z niedawnej przecież wówczas historii regionu, a zatem miało pełnić określone funkcje społeczno-wychowawcze.
   Właśnie teraz nieprzypadkowo wracamy do tamtego wydarzenia, gdyż wpisuje się ono w obchody kolejnej, już 100., okrągłej, rocznicy plebiscytu i powstań śląskich. Nasza szkoła, do dziś nosząca to imię, pragnie również zaznaczyć swój udział w odbywających się z tej okazji licznych wydarzeniach w regionie. 18 marca b. r. – z uwagi na znane wszystkim ograniczenia pandemiczne – planujemy – niestety tylko online – uroczysty apel połączony z wykładem prof. dra hab. Marka Białokura z Uniwersytetu Opolskiego „Ciepła zima, gorąca wiosna 1921 r., czyli 100 lat temu na Górnym Śląsku. Plebiscyt i powstania śląskie we współczesnej przestrzeni publicznej”. Spodziewamy się, że zarówno wykład Profesora, jak i cała uroczystość będzie dla naszej młodzieży okazją do refleksji nad historią i kulturą pamięci.
   Warto zatem w tym miejscu krótko przypomnieć, iż obecne Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Dobrzeniu Wielkim to szkoła z tradycjami, pierwsza wiejska ponadpodstawowa szkoła ogólnokształcąca w Polsce, powołana w 1953 r. Przez minione lata była pomostem do rozwoju dla kolejnych pokoleń absolwentów, którzy zasilili m.in. grono naukowców, lekarzy, prawników, nauczycieli, duchownych, ludzi kultury, polityki i administracji samorządowej. Dzisiejsi uczniowie bądź niedawni absolwenci z dużym powodzeniem kontynuują osiągnięcia swoich poprzedników, zdobywając laury w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-artystycznych.
   Patrząc wstecz, na minione 50 lat, a zatem złoty jubileusz tak istotnego dla szkoły wydarzenia, wolno nam z poczuciem dumy stwierdzić, że godnie kontynuujemy wypracowane przez te lata tradycje.
   Dlatego z przyjemnością będziemy gościć w murach szkoły nowych uczniów, których serdecznie zapraszamy, by swoją edukację zaplanowali w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim.

Mirosława Grabowska

   Uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, Emily Przybyła została laureatką finału WKJN. Emily zajęła drugie miejsce na podium z wynikiem 97,5%.

   Jest to ogromny sukces, ponieważ wojewódzkie konkursy przedmiotowe cieszą się ogromnym prestiżem i zwalniają ósmoklasistów z egzaminów oraz są mile widziane w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

   Dziękujemy  i gratulujemy Emily za ogromny wkład pracy, poświęcony czas, który przeznaczyła na przygotowania do poszczególnych etapów konkursu.


emilka

rekrutacjaLO 21 22
  
ogilna bio chem  ped psychSzczegóły:

Wniosek o przyjęcie można złożyć  drogą elektroniczną 
na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

  Informujemy, że zgodnie z propozycją MEiN oraz CKE w szkole przeprowadzone zostaną próbne egzaminy maturalne i ósmoklasisty.
Egzaminy zostaną przeprowadzone dla uczniów kl. III LO, 4T  oraz klasy 8 PSP w budynku Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielki, w dniach i godzinach wskazanych w komunikacie MEiN.
   Wszyscy, którzy przystępować będą do egzaminów stawiają się w szkole o wyznaczonej godzinie i udają się bezpośrednio do wyznaczonej sali. Na terenie szkoły wszystkich obowiązują zasady bezpieczeństwa:
  • dezynfekcja rąk,
  • dystans społeczny,
  • zasłanianie ust i nosa.
W czasie egzaminów uczniowie mogą zdjąć maseczkę, przy wejściu do sali obowiązuje dezynfekcja rąk, a po jego zakończeniu uczniowie udają się do domów. Aby uniknąć  zgromadzeń na terenie szkoły, egzaminy rozpoczynać się będą o różnych godzinach i wyznaczonych salach.
Dla uczniów przystępujących do egzaminów w danym dniu  zajęcia lekcyjne zostają zawieszone. Obecność uczniów potwierdzona będzie obecnością szkole.

Harmonogram próbnych egzaminów maturalnych

Przedmiot/poziom

Data

Sala

Godz.

Liczba uczniów

Klasa/

grupa

j. polski (pp)

03.03.

(środa)

212

8:30

16

IIIa

214

8:40

13

IIIa+IIIb

215

8:50

13

IIIb

217

9:00

13

4T

210

9:10

12

4T

matematyka (pp)

04.03.

(czwartek)

212

8:30

16

IIIa

214

8:40

13

IIIa+IIIb

215

8:50

13

IIIb

217

9:00

13

4T

210

9:10

12

4T


W pozostałych dniach, w których organizowane będą próbne egzaminu do szkoły przychodzą ( obowiązkowo) i zwolnieni są z pozostałych zajęć tylko Ci uczniowie, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu w sesji majowej 2021. 

 

Harmonogram   próbnych egzaminów ósmoklasisty

Przedmiot/poziom

Data

Sala

Godz.

Liczba

uczniów

j. polski

17.03.

(środa)

206

8:50

12

208

9:00

11

matematyka

18.03.

(czwartek)

206

8:50

12

208

9:00

11

j. angielski

19.03.

(piątek)

208

8:50

10

206

9:00

11

j. niemiecki

19.03.

(piątek)

210

9:00

2
Dyrekcja ZS w Dobrzeniu Wielkim

 

Wykazy uczniów na egzamin w dniu 03,04.03.2021r. ( załącznik >>)

Wytyczne MEiN, CKE, GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania testów diagnostycznych 

   Miło nam poinformować, że uczennica PSP nr 3, należącego do Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, awansowała do finału WKJN, który odbędzie się w czwartek 18.02.2021r. na UO.
   Tegoroczny konkurs był  wyjątkowo trudny, a uczestnicy eliminacji gminnych reprezentowali bardzo wysoki poziom. Uczestnicy tego etapu musieli wykazać się wyjątkowymi umiejętnościami językowymi, przekraczającymi zakres programu nauczania w szkole podstawowej. Również była sprawdzana  wiedza z  takich dziedzin jak: polityka , geografia i zwyczaje  Niemiec.
   W eliminacjach gminnych  godnie reprezentowało naszą społeczność szkolną troje uczniów: Emily Przybyła, która w eliminacjach gminnych zajęła 1 m-ce, Roman Mikoszek, który zajął 3 m-ce a także Anika Zdera, która uklasowała się tuż za podium.
   Dziękujemy Emily, Romkowi i Anice  za ogromny wkład pracy, poświęcony czas, który przeznaczyli na przygotowania.  Zdobytą wiedzę i  umiejętności językowe będą mogli wykorzystać  już w niedługiej w przyszłości, startując w Olimpiadzie Języka Niemieckiego dla szkół średnich.

  image1image2