^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie oraz  Uczniowie
kartka-wielkanocna-ruchomy-obrazek-0022Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu wszelkiej pomyślności.
Zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze chwile.
Miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr.
Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać
oraz szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.

Do szybkiego zobaczenia w murach Naszej szkoły.
Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Szanowni  Rodzice/Opiekunowie i Uczniowie

W związku z przedłużeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych do 26 kwietnia 2020r. informuję, iż nauczanie   nadal odbywać się będzie w formie zdalnej. Egzamin ósmoklasisty oraz maturalny nie odbędą się w planowanym terminie. Wszelkie informacje dotyczące bieżącej pracy szkoły oraz egzaminów będą na bieżąco przekazywane Państwu poprzez e-dziennik, który pozostaje  głównym kanałem komunikacji.

Z wyrazami szacunku

Dorota Gajda - Szczegielniak

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!
Wobec  zaistniałych zmian pracy szkoły związanych z epidemią COVID -19, zapraszam do współpracy online oraz kontaktu telefonicznego.
Konsultacje uzyskać  można pod numerem tel. 600147574 w godzinach:

poniedziałek 7.30-14.00
środa 14.00-20.00
piątek 7.30-14.00

M.K. Niepołońska – Ilnicka

Zdalne nauczanie nasuwa wiele pytań natury prawnej, dlatego chcemy Wam przypomnieć, iż zgodnie z art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie otrzymywane od nauczycieli materiały, bez względu na formę czyli zarówno pisemne, jak i audiowizualne, mają znamiona utworu i są chronione prawem autorskim. Nie możecie tych materiałów udostępniać w jakiejkolwiek formie innych osobom niż przewidziana przez nauczyciela grupa docelowa.
Dziękujemy !

Dorota Gajda-Szczegielniak

Drodzy Uczniowie

Zgodnie  uregulowaniami prawnymi  MEN dnia od 25 marca 2020r. rozpoczęliśmy w naszej szkole zdalne nauczanie. Szczegółowe informacje dotyczące procesu kształcenia na odległość przekazywane są  Państwu na bieżąco poprzez  e-dziennik. Prosimy o systematycznie  sprawdzanie wiadomości zamieszczanych w  e-dzienniku, który jest podstawową drogą komunikacji.

Wszelkie wątpliwości i pytania związane zarówno z procesem nauczania, jak i wychowania prosimy zgłaszać wychowawcom, pedagogom lub dyrekcji.

Przypominamy i prosimy o pozostanie w domu dla bezpieczeństwa własnego oraz Państwa bliskich.

Życzymy wszystkim zdrowia, wytrwałości oraz  szybkiego powrotu do szkoły.

Dyrekcja ZS

w związku z docierającymi do szkoły sygnałami o niestosowaniu się naszych uczniów do zaleceń w zakresie minimalizowania skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa, apeluję do Państwa o kontrolę i rozmowy z dziećmi, aby pozostały w domach i unikały kontaktów z osobami z zewnątrz. Tylko w ten odpowiedzialny sposób możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Sprawa jest bardzo poważna, dotyczy zdrowia i życia nas wszystkich.

Liczę na Państwa zrozumienie i wsparcie w tej sprawie.

Z poważaniem

Dorota Gajda – Szczegielniak

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim

W związku ze zdalnym nauczaniem biblioteka szkolna przypomina o możliwości zdalnego korzystania z katalogu bibliotecznego, w którym jest pełna informacja naukowa o posiadanych zasobach. W katalogu oprócz opisów bibliograficznych książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych znajdziecie także metadane artykułów z czasopism i rozdziałów z książek przydatnych w procesie edukacji.

Katalog jest dostępny pod adresem

 http://biblioteka.zsdobrzenwielki.pl/katalog.html

Czytelnicy, którzy chcą korzystać z baz pełnotekstowych mogą to zrobić w dostępnych w Internecie bazach pełnotekstowych, takich jak:

https://wolnelektury.pl/

https://polona.pl/

https://www.dbc.wroc.pl/dlibra?language=pl

Dyrekcja Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przekazuje materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki koronawirusa oraz zasad postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.

Prosimy o zapoznanie się z treścią oraz rozpropagowanie dołączonego plakatu informacyjnego, filmem oraz śledzenie treści strony internetowej opolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.