Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

50 lat minęło

50 lat minęło…
50 lat temu, 18 marca 1971 r. Liceum Ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim, decyzją ówczesnego Kuratora Okręgu Szkolnego w Opolu, dra Stanisława Micka, otrzymało imię Powstańców Śląskich. Uroczystość nadania szkole patrona odbyła się - nieprzypadkowo - 3 maja tego samego roku, ponieważ w tym dniu – jak powszechnie wiadomo – przypadała 50. rocznica wybuchu III powstania śląskiego. W ocenie ówczesnych władz szkolnych, nowo nadane imię placówce oświatowej, miało przybliżać młodzieży i społeczności lokalnej obraz z niedawnej przecież wówczas historii regionu, a zatem miało pełnić określone funkcje społeczno-wychowawcze.
Właśnie teraz nieprzypadkowo wracamy do tamtego wydarzenia, gdyż wpisuje się ono w obchody kolejnej, już 100., okrągłej, rocznicy plebiscytu i powstań śląskich. Nasza szkoła, do dziś nosząca to imię, pragnie również zaznaczyć swój udział w odbywających się z tej okazji licznych wydarzeniach w regionie. 18 marca b. r. – z uwagi na znane wszystkim ograniczenia pandemiczne – planujemy – niestety tylko online – uroczysty apel połączony z wykładem prof. dra hab. Marka Białokura z Uniwersytetu Opolskiego „Ciepła zima, gorąca wiosna 1921 r., czyli 100 lat temu na Górnym Śląsku. Plebiscyt i powstania śląskie we współczesnej przestrzeni publicznej”. Spodziewamy się, że zarówno wykład Profesora, jak i cała uroczystość będzie dla naszej młodzieży okazją do refleksji nad historią i kulturą pamięci.
Warto zatem w tym miejscu krótko przypomnieć, iż obecne Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Dobrzeniu Wielkim to szkoła z tradycjami, pierwsza wiejska ponadpodstawowa szkoła ogólnokształcąca w Polsce, powołana w 1953 r. Przez minione lata była pomostem do rozwoju dla kolejnych pokoleń absolwentów, którzy zasilili m.in. grono naukowców, lekarzy, prawników, nauczycieli, duchownych, ludzi kultury, polityki i administracji samorządowej. Dzisiejsi uczniowie bądź niedawni absolwenci z dużym powodzeniem kontynuują osiągnięcia swoich poprzedników, zdobywając laury w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-artystycznych.
Patrząc wstecz, na minione 50 lat, a zatem złoty jubileusz tak istotnego dla szkoły wydarzenia, wolno nam z poczuciem dumy stwierdzić, że godnie kontynuujemy wypracowane przez te lata tradycje.
Dlatego z przyjemnością będziemy gościć w murach szkoły nowych uczniów, których serdecznie zapraszamy, by swoją edukację zaplanowali w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim.