Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

Kadra

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

WYCHOWAWSTWO

NAUCZANY PRZEDMIOT

FUNKCJA

1. 

dr Dorota Gajda - Szczegielniak

 

dyrektor

WDŻ

pedagogika

2. 

mgr Małgorzata Świderska

 

zastępca dyrektora

geografia

3.

mgr Wanda Piętka

 

zastępca dyrektora 

geografia

4. 

 mgr Agnieszka Misiurska

 

język francuski 

historia

5. 

mgr Alina Szczepaniak

 

 

język polski

6. 

 mgr Lidia Majchrak

 

 język polski

dziedzictwo języka i literatury

7. 

mgr Marta Zdzuj

 

wychowanie fizyczne

edukacja dla bezpieczeństwa

8. 

mgr Roman Partykowski

 

język angielski

 

9. 

mgr Małgorzata Długosz

 

wychowanie fizyczne

10. 

mgr Wiesław Moździoch

 

matematyka

11.

mgr Piotr Zawadzki

 

historia

WOS

12.

mgr Martyna Gonsior

 

język niemiecki

13.

dr Barbara Baucz - Malij

 klasa IIIaLp

język angielski

biologia

14. 

mgr Anna Świtała

 

język niemiecki

15. 

mgr Gabriela Kampa

 

religia

16. 

mgr Barbara Sieczka

 

matematyka

17. 

mgr Gabriela Jaźwińska

 klasa ILp

biologia

18. 

mgr Marek Gołębiowski

 

wychowanie fizyczne

kierownik hali sportowej 

19. 

mgr Anna Babicka

 klasa IILp

fizyka

chemia

 20.

mgr Marta Lachowicz

 

język angielski

 

21. 

mgr Jolanta Kansy - Budzicz

 

język angielski

22.

mgr Irena Wosz - Łoba

 klasa IIIbLp

matematyka

23.

mgr Wojciech Sudnicki

 klasa IIIbLg

chemia

doradztwo zawodowe

24. 

mgr Adam Czubat

 

język polski

25. 

mgr Beata Jonczyk

 

język niemiecki

26.  

mgr Jacek Dziuba

 

wychowanie fizyczne

27.  

mgr Jacek Jendraszczyk

 klasa IIIaLg

historia

WOS

28. 

mgr Marcin Hume

 

pedagog

podstawy przedsiębiorczości 

nauczyciel wspomagający

29.  mgr Katarzyna Wojnarowska  

informatyka

administrator strony internetowej

30. 

mgr Anida Leszczyńska

 

psycholog

31. 

mgr Milrela Świtała 

 

pedagog

nauczyciel wspomagający

zajecia korekcyjno - kompensacyjne

32.  

mgr Mirosława Grabowska

 

nauczyciel bibliotekarz

filozofia

33. 

mgr Katarzyna Czok

 

pracownik szkolnego centrum multimedialnego

kierownik gospodarczy

33.  mgr Krzysztof Stachowski   informatyka