Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Forma organizacyjno - prawna

Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy).

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2022-03-16 09:50przez: Administrator BIP
Opublikowano:2022-03-16 09:50przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
Odwiedziny:2898

  • Brak wpisów.