Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

W kolejną rocznicę nadania szkole imienia " Powstańców Śląskich"

 

           Obecny  rok  szkolny  2022/23  jest  okresem  wyjątkowym dla  naszej  społeczności, wspólnie uczestniczymy w obchodach 70-lecia założenia szkoły. Powinniśmy jednak wspomnieć też o innym ważnym wydarzeniu sprzed  51 lat, 18 marca 1971 roku nadano szkole imię „ Powstańców Śląskich”. W ubiegłym roku z tej okazji w szkole zorganizowano uroczystości. Główny akcent obchodów nadania szkole patrona było zakopanie, na terenie szkoły kapsuły czasu. Umieszczono w niej 50 opowiadań i wierszy, napisanych przez uczniów na temat szkoły. Kapsuła zostanie wykopana dokładnie za 20 lat. Wiedza o Powstańcach Śląskich, znajomość ich losów i dokonań - rodzi szacunek do wybranego patrona szkoły, szacunek do szkoły noszącej jego imię, a poprzez to, szacunek do wiedzy i nauki. Motywuje do jeszcze większego wspólnego wysiłku, by w szkole było lepiej, mądrzej, ciekawiej i bardziej przyjaźnie. Fakt, że nasza szkoła posiada swojego patrona sprawia, iż  nie jest anonimowa.  Patron to ktoś, kogo podziwiamy, szanujemy  i chcemy naśladować. 

Zapoznając się z losami Powstańców Śląskich, poznajemy  również  ważny fragment historii Polski i naszego regionu. Wybór Powstańców Śląskich na Patrona naszej szkoły z punktu widzenia historycznego, wydaje się wyborem najlepszym i oczywistym. Dzisiaj wszyscy a młodzież w szczególności potrzebujemy autorytetów. Pomysłodawcy wyboru takiego patronatu mieli  nadzieję, że ten wybór skłonią uczniów naszej szkoły do szczególnego wysiłku i szczególnej odpowiedzialność za proces kształtowania i doskonaleniu własnych charakterów. Patron to ktoś, kogo podziwiamy i chcemy naśladować. Jego poświęcenie bądź osiągnięcia powinny być  dla nas wzorem. W chwilach, kiedy czujemy się zagubieni, warto przyjrzeć się osobom, które dokonały w swoim życiu wielkich, odważnych czynów. Ale pamiętajmy – wielki nie znaczy spektakularny, rzucający się w oczy. Ogromną zaletą ludzi wielkich jest skromność, pracowitość i wytrwałość w dążeniu do celu. Posiadanie  Patrona to zaszczyt ale i zobowiązanie.