Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

Kartka z kalendarza - marzec

Marzec pełen kultury

Jak wszyscy wiemy, 21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny lecz również dzień wagarowicza – jednak nie w LO w Dobrzeniu Wielkim. Tu nikt nawet nie myślał o ucieczce z lekcji, wręcz przeciwnie uczniowie przychodzili w tym dniu nawet lekko przeziębieni do szkoły. Na początku lat dziewięćdziesiątych narodziła się tradycja organizowania festiwalu teatrzyków klasowych. Każda klasa miała za zadanie przygotowanie i wystawienie sztuki teatralnej. Rzucone zostało jedynie hasło: dramat, komedia, bajka, baśń. Uczniowie sami wraz z wychowawcą wybierali odpowiedni repertuar, przygotowywali scenografię, reżyserowali, wcielali się w aktorów. Zaangażowanie było ogromne zarówno ze strony uczniów jak i wychowawców, którzy swoimi samochodami zwozili potrzebne rekwizyty takie jak np. drzwi z futryną, czy też lodówki. Przygotowania trwały długo, ponieważ każda klasa chciała wygrać i w nagrodę otrzymać spore dofinansowanie do wycieczki szkolnej. Spektakle były wystawiane w sali kinowej dobrzeńskiego GOK.

Uczniowie już od początku istnienia szkoły angażowali się w  życie kulturalne placówki, ponieważ mieli dobry przykład. Już w 1954 roku (rok po utworzeniu liceum) sami nauczyciele założyli kabaret. Dwa lata później zostały wystawione przez koło dramatyczne dwa przedstawienia „Skąpiec” Moliera oraz „Karpaccy górale” Korzeniowskiego.

W latach siedemdziesiątych nastąpił  pewnego rodzaju bum aktorski. Zapanowała era szkolnych kabaretów. Kabaret „Ledwodyszec” był tworem efemerycznym, co wskazuje sama jego nazwa, podtrzymywanym dyscyplinowaniem jej członków przez opiekunkę panią mgr Konarską.

 Talenty ujawnione na deskach liceum rozwijały się dalej po ukończeniu szkoły. Największą karierę zrobiła  Grażyna Misiorowska, absolwentka Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie(1990), laureatka Nagrody Artystycznej Wojewody Opolskiego, Złotej Maski (na Śląsku) i wielu innych nagród, pierwszoplanowa aktorka w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu i nie tylko.

  

                                                                    Grażyna Misiorowska z nauczycielem języka angielskiego Jerzym Kupczykiem na zabawie„Choinkowej”

Jeszcze po roku dwutysięcznym kontynuowano tradycję festiwalu teatrzyków klasowych. Formy działalności teatralnej przeżywały jednakże okresy wzlotów i upadków, jednak zawsze uczniowie godnie reprezentowali swą szkołę, czy to na imprezach szkolnych, czy też otwartych dla szerszej publiczności. Fakultet humanistyczny wraz ze swoimi nauczycielami podtrzymuje tą prawie 70-letnią tradycję teatru szkolnego organizując Dzień Teatru, wystawiając sztuki dla potrzeb szkoły i uczniów.