Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

Konkurs na logotyp GOPS w Dobrzeniu Wielkim