Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

XVIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

              W dniu  14 marca 2023 r o godz. 10.00 w naszej szkole, podobnie jak w całym kraju młodzi ludzie przystąpili do rywalizacji o indeksy na wyższe uczelnie. Jedenastu uczniów z naszego Technikum i Liceum podjęło wyzwanie i przystąpiło do ogólnopolskiej rywalizacji. Nad przebiegiem konkursu czuwała specjalnie powołana Komisja, która o wyznaczonej regulaminem godzinie rozdała karty pracy, przechowywane w sejfie szkoły.Powodzenia uczestnikom życzyli Dyrektor Piotr Worobiec i Wicedyrektor Wanda Piętka, którzy oficjalnie powitali uczniów, życzyli im powodzenia i rozpoczęli zmagania. Po komisyjnym sprawdzeniu kart odpowiedzi, zgodnie z wymaganiami regulaminowymi, do rywalizacji ogólnopolskiej na kolejnym etapie z ZS w Dobrzeniu Wielkim zakwalifikowali się uczniowie:
1. Paweł Gryszczyk kl. IVg T
2. Jakub Grzeszek kl. IVp T
3. Mateusz Kozyra kl. IVa LO
4. Anna Langhamer kl. III LO
5. Nathan Smyrek kl. IVg T