Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

Liceum oraz Technikum w Dobrzeniu Wielkim kolejny raz wyróżnione w ogólnopolskim Rankingu Perspektyw

    Z  wielką radością informujemy, że  Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich  z Oddziałami Dwujęzycznymi  oraz   Technikum - szkoły, które wchodzą w skład  dobrzeńskiego Zespołu Szkół  po raz kolejny znalazły się wśród najlepszych szkół w województwie opolskim i zostały wyróżnione Brązową Tarczą ! 

W tegorocznym Rankingu, którego wyniki opublikowano 12stycznia 2022r.,  wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników z całego kraju , które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Kryteria Rankingu Liceów 2022 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%),  sukcesy w olimpiadach (25%) oraz  osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2022 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Brązowa Tarcza, którą zostały kolejny raz wyróżnione  dobrzeńskie  Liceum Ogólnokształcące   oraz  Technikum, są potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia w obu placówkach. To wyróżnienie jest dowodem na to, że szkoła dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych.

Warto uczyć się w Dobrzeniu!