Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

Certyfikaty językowe DSD

 Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim uczniowie mają możliwość zdobycia certyfikatów DSD (Deutsches Sprachdiplom) I i II. Licealiści i gimnazjaliści nieodpłatnie mogą zdobyć dyplomy, potwierdzające znajomość języka niemieckiego. Taka możliwość istnieje tylko w licencjonowanych zagranicznych szkołach DSD, jaką jest nasz Zespół Szkół.

Jakość certyfikatu jest imponująca, bowiem spełnia on wymogi standardów egzaminów w szkołach niemieckich oraz Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest on potwierdzeniem umiejętności językowych przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie w Niemczech, pomaga też przy przyjęciu
na studia w Niemczech.

Egzamin DSD zdaje się w 65 krajach na świecie. Co roku jest około 65 000 kandydatów chętnych do posiadania dyplomu na różnym poziomie.

Uczniowie naszego Zespołu Szkół przystępują do egzaminów na dwóch poziomach – B1 i C1. Dzieje się to w trzeciej klasie gimnazjum – wtedy to poświadczają znajomość języka niemieckiego na poziomie B1. W trzeciej klasie liceum odbywają się egzaminy DSD, poświadczające umiejętności językowe na
poziomie C1.

Części egzaminu

Egzamin składa się z czterech części: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, komunikacja ustna i komunikacja pisemna.

Czego się spodziewać? - Typy zadań

Uczniowie zmagają się na egzaminie z różnymi zadaniami. Jest to test wielokrotnego wyboru, przyporządkowywanie, test uzupełnień, zadania typu prawda/fałsz, formułowanie wypowiedzi pisemnej, prezentacja oraz dialog pomiędzy komisją a zdającym.

Warto przystąpić do egzaminu DSD, który otwiera furtkę do wielu możliwości. Mamy 100%-ową zdawalność i pewność, że wszyscy chętni zostaną dobrze do tego egzaminu przygotowani.