Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

Kroniki szkolne w zasobach Szkolnego Multimedialnego Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego

W zasobach naszego Szkolnego Multimedialnego Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego znalazł się zbiór 35 kronik szkonych tworzonych w latach 1951-2014, a zatem od zamiaru powołania szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego (szkoły oficjalnie utworzono w 1953 r.) po czas spopularyzowania dokumentacji elektronicznej. Ten pokaźny zbiór dokumentów można ze względów merytorycznych podzielić na trzy grupy:
1)Kroniki dokumentujące życie szkoły;
2)Księgi pamiątkowe tworzone z myślą o uhonorowaniu jednego wydarzenia, np. nadania szkole imienia;
3)Kroniki organizacji i agend szkolnych.
W wymienionych kronikach, jak w zwierciadle, odbiją się zarówno sytuacja społeczno-polityczna kraju w danym okresie, jak i obowiązujące tendencje oświatowe i kierunki pracy szkół. Niemiej zawartość merytoryczna kronik to temat zasługujący na oddzielne opracowanie. W bibliotece skoncentrowano się na włączeniu ich do zasobów, opracowaniu formalnym i rzeczowym jako dokumentów bibliotecznych, aby informacja była dostępna w katalogu bibliotecznym.
Osoby zainteresowane zapraszamy do skorzystania z dostępnego online zestawienia bibliograficznego, obejmującego swym zakresem wszystkie dostępne kroniki. MOL NET+