Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

Wartość znajomości języków obcych na rynku pracy

     26.05.2022 w ZS w Dobrzeniu Wielkim był dniem języków obcych: ósmoklasiści pisali egzaminy językowe, a licealiści mieli okazję dowiedzieć się jaką realną wartość ma dobra znajomość języków na rynku pracy. Licealiści i tegoroczni absolwencie brali udział w spotkaniu z panią Moniką Mikoszek, przedstawicielką firmy Capgemini. Firma ta jest jednym z największych na świecie dostawców usług z zakresu konsultingu, technologii i outsourcingu, która działa w 40 krajach. Uczniowie mogli się dowiedzieć, że za każdy dodatkowy język oprócz języka angielskiego pracownicy otrzymują wysokie premie. Na opolskim rynku, poszukuje się głównie osób znających język niemiecki, jak również niderlandzki. Pani Monika, która jest również absolwentką dobrzeńskiego liceum, zachęciła młodzież do nauki języka niemieckiego i przystępowania do certyfikatu DSD II, który jest mile widziany przez pracodawców, a który można zdobyć w LO w Dobrzeniu Wielkim.