Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

Rada Rodziców

Nr Konta: 12 8895 0006 2000 0000 2873 0001

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 
                                             Przewodniczący – Tomasz Lubacz

                                                                                                                                     Zastępcy przewodniczącego:
                                                                                                                                     LO – Tomasz Doszak
                                                                                                                                     SP- Beata Jankowska
                                                                                                                                     SB – Hanna Baldy
                                                                                                                                     PT – Magdalena Matraszek

                                                                                                                                     Sekretarz: Hanna Baldy
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     Skarbnik: Tomasz Lubacz

                                                                                                                                     Członkowie:

                                                                                                                                   - Arkadiusz Czyrek
                                                                                                                                   - Ewa Szyńcowicz
                                                                                                                                    - Joanna Kafel


                                                                                                                                      Komisja Rewizyjna
                                                                                                                                     Przewodniczący – Dominika Skorupa
                                                                                                                                     Zastępca – Arkadiusz Kulas