Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

Samorząd Uczniowski

 

Rada Samorządu Uczniowskiego LO:
 
przewodniczący Oliwier Gajda  kl. 3LO
zastępca Paweł Kałuża  kl.2LO
sekretarz Klaudia Soboń  kl.1LO
 
 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Anna Babicka

Rzecznikiem  Praw Ucznia jest Pani Marta Lachowicz