Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

Samorząd Uczniowski

 

Rada Samorządu Uczniowskiego LO:
 
przewodnicząca Justyna  Waniek kl. 4bLp
zastępca Oliwier Gajda kl.2LO
sekretarz Paweł  Kałuża kl.1LO
skarbnik Antoni  Lachowicz kl.1LO
 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Anna Babicka

Rzecznikiem  Praw Ucznia jest Pani Marta Lachowicz