Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

70 lecie szkoły

   

 

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim to szkoła, która w tym roku obchodzi swój wyjątkowy jubileusz.

Uroczystość 70- lecia, to okazja do podkreślenia roli tej placówki, która na stałe  wpisała się w  krajobraz środowiska  i  gminy. Sukcesy, jakie przez lata odnosili  i odnoszą jej absolwenci, stanowią  powód do dumy dla organu prowadzącego, którym jest Gmina Dobrzeń Wielki.

              Historia dobrzeńskiego liceum sięga 1953r., kiedy to 29 lipca tegoż roku, na ręce ówczesnego dyrektora szkoły p. Romana Peera wpłynęło pismo z Ministerstwa Oświaty o następującej treści:

„Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 20 czerwca 1953r. nr SO.1-2908/53  o otworzeniu Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego

W Dobrzeniu Wielkim, powiat Opole 

Na podstawie art.1 ustawy z dnia 4 czerwca 1920r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz.Urz.R.P. nr 50, poz.304) oraz art.2 ustawy z dnia 11 marca 1932r. o ustroju szkolnictwa (Dz.Urz.R.P.nr 38, poz.389) zarządzam co następuje:

   Paragraf 1. Tworzy się Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim, powiat Opole.

  Paragraf 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 IX 1953r.                                                   

                                                                                                                                                                                                                    Minister w/z Z. Dembińska                                                                                                                                                                                                                                                                                 Podsekretarz Stanu”                                            

                 

                 W związku z tym wydarzeniem, społeczność szkolna dobrzeńskiego liceum – dyrekcja, nauczyciele uczniowie, chcąc uczcić szczególną rocznicę, podjęła decyzję, aby cały rok 2023 poświęcony był wyjątkowemu jubileuszowi, jaki 1 IX 2023r. obchodzić będzie Liceum. 

             Na cały rok kalendarzowy zaplanowano i przyjęto do realizacji wiele zadań, imprez i uroczystości, którym towarzyszyć będzie hasło przewodnie:

„Rok 2023 – rokiem dobrzeńskiego Liceum Ogólnokształcącego”

W kalendarzu zaplanowanych wydarzeń znalazły się między innymi:

  • comiesięczne „Spotkania z Absolwentem”,
  • lekcje historii poświęcone dziejom szkoły,
  • wiosenny „Rajd z Absolwentem”,
  • liczne konkursy wiedzy, literackie, plastyczne poświęcone „Jubilatce”,
  • zawody sportowe,
  • okolicznościowe prezentacje, filmy i wystawy.

Kulminacyjnymi punktami przyjętego planu będą:

  • organizacja uroczystego  rozpoczęcia roku szkolnego 1 IX 2023r., 
  • wmurowanie tablicy pamiątkowej uświetniającej powołanie 70 lat temu pierwszego LO na terenach wiejskich, 
  • organizacja „Jesiennego spotkania z absolwentami” powiązanego z podsumowaniem i prezentacją zrealizowanych działań oraz organizacja spotkań absolwentów w klasach. 

                  Jubileusz to okazja do przybliżenia społeczności szkolnej oraz jej przyjaciołom i sympatykom historii szkoły, sukcesów jej absolwentów i osiągnięć, które przez 70-lat jej istnienia znalazły się na jej koncie.  To także wyjątkowa okazja do  spotkań po latach i wspomnień.

               Zapraszamy wszystkich Państwa na naszą stronę internetową  i profil na portalu Facebook, na których na bieżąco będziemy  informowali o wydarzeniach związanych z Jubileuszem. 

                                                                                                                                                                                                             W imieniu społeczności szkolnej

                                                                                                                                                                                                     Piotr Worobiec – dyrektor Zespołu Szkół