Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

Kadra

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

WYCHOWAWSTWO

NAUCZANY PRZEDMIOT

FUNKCJA

1. 

mgr Piotr Worobiec

 

dyrektor

język polski

2. 

dr Barbara Baucz - Malij

 

zastępca dyrektora

biologia

3.

mgr Wanda Piętka

 

zastępca dyrektora 

geografia

4. 

 mgr Jerzy Sowiński

 

historia

5. 

mgr Alina Szczepaniak

 

 II LO

język polski

6. 

 mgr Lidia Majchrak

 Ia LO

 język polski

dziedzictwo języka i literatury

7. 

mgr Marta Zdzuj

 

wychowanie fizyczne

edukacja dla bezpieczeństwa

8. 

mgr Roman Partykowski

 

język angielski

 

9. 

mgr Małgorzata Długosz

 

wychowanie fizyczne

nauczyciel bibliotekarz

10. 

mgr Wiesław Moździoch

 

matematyka

11.

mgr Anna Baj - Kulczycka

 

historia

WOS

HIT

12.

mgr Martyna Gonsior

 

język niemiecki

13.

mgr Katarzyna Czechowska

 

język angielski

14. 

mgr Anna Świtała

 

język niemiecki

15. 

mgr Gabriela Kampa

 

religia

plastyka

16. 

mgr Jolanta Kasprzyk

 

fizyka

17. 

mgr Gabriela Jaźwińska

 klasa III LO

biologia

18. 

mgr Marek Gołębiowski

 

wychowanie fizyczne

kierownik hali sportowej 

19. 

mgr Anna Babicka

 klasa IV LO

fizyka

chemia

 20.

mgr Marta Lachowicz

 Ib LO

język angielski

 

21. 

mgr Jolanta Kansy - Budzicz

 

język angielski

22.

mgr Irena Wosz - Łoba

 

matematyka

23.

mgr Dawid Kasperek

 

informatyka

24. 

mgr Adam Czubat

 

język polski

25. 

mgr Beata Jonczyk

 

język niemiecki

26.  

mgr Jacek Dziuba

 

wychowanie fizyczne

27.  

 mgr Iwona Popielska

 

 język francuski

28. 

mgr Marcin Hume

 

pedagog

podstawy przedsiębiorczości 

nauczyciel wspomagający

29.  mgr Katarzyna Wojnarowska  

informatyka

administrator strony internetowej

30. 

mgr Anida Leszczyńska

 

psycholog

31. 

mgr Milrela Świtała 

 

pedagog

nauczyciel wspomagający

zajecia korekcyjno - kompensacyjne

32.  

 mgr Anna Kania

 

 matematyka

33. 

mgr Katarzyna Czok

 

pracownik szkolnego centrum multimedialnego

 

33.