^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

do 8 lutego 2021r. można dokonywać zmian w deklaracjach maturalnych ( dotyczy tegorocznych absolwentów) oraz składać deklaracje maturalne ( dotyczy absolwentów z lat poprzednich) .

Przypominam:

  • egzamin przeprowadzany będzie tylko w części pisemnej ,
  • do części ustnej egzaminu mogą przystąpić tylko absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani
  • przedstawić wynik w części ustnej egzaminu lub zobowiązani są do przedstawienia tego wyniku w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej,
  • oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu ustnego należy złożyć do dyrektora szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2021r.,
  • zgodnie z rozporządzeniem MEN (związanym z wyjątkową sytuacją epidemiczną): "W roku 2021 uczeń/absolwent ma prawo zrezygnować z egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jeśli zdający, który złożył już deklarację nie wykreśli przedmiotów dodatkowych, będzie to oznaczało, że zamierza do nich przystąpić"

 

Wszystkie ważne informacje dotyczące procedur, organizacji, informatorów , wymagań egzaminacyjnych znajdują się na stronach:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informatory-egzaminy-2021

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

Zmian w deklaracjach maturalnych można dokonać w sekretariacie szkoły w Dobrzeniu Wielkim,

w godzinach od 8:00-15:00.

 Małgorzata Świderska
- wicedyrektor ZS