^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

Szanowni Państwo,  Drodzy Uczniowie

   z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021r. Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadza naukę w trybie zdalnym  dla uczniów wszystkich  klas szkół podstawowych. Zajęcia lekcyjne odbywać się będą zgodnie z planem, prowadzone będą na platformie Google Classroom. O wszelkich zmianach  będziemy Państwa na bieżąco informować poprzez e-dziennik. Analogicznie jak to miało miejsce w okresach poprzednich, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, na wniosek rodziców mogą być objęte opieką świetlicową. Rodziców, którzy pracują w takich instytucjach prosimy o złożenie wniosku w sekretariacie szkoły. 
   Równocześnie przypominamy, że wszystkie pozostałe placówki wchodzące w skład naszego Zespołu Szkół pracują  zdalnie, na dotychczasowych zasadach.
   Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia będących młodocianymi pracownikami, odbywać się będzie również na dotychczasowych zasadach.

Z życzeniami zdrowia oraz szybkiego powrotu do nauczania stacjonarnego

- Dyrekcja szkoły

https://www.kuratorium.opole.pl/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach/