Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

Konferencja popularnonaukowa - „Powstania śląskie i plebiscyt 1919 – 1920 – 1921. Historia – pamięć – przyszłość”

10 listopada b.r., w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, w Zespole Szkół odbyła się konferencja popularnonaukowa „Powstania śląskie i plebiscyt 1919 – 1920 – 1921. Historia – pamięć – przyszłość”, wieńcząca cykl działań związanych z ogólnopolskimi i regionalnymi obchodami stulecia powstań śląskich i plebiscytu. Nasza szkoła od 1971 r. nosi imię Powstańców Śląskich, a zatem jesteśmy zobligowani do przybliżenia młodemu pokoleniu tego ważnego i trudnego fragmentu historii Górnego Śląska. W konferencji wzięli udział jako prelegenci wybitni historycy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutu Śląskiego w Opolu, specjalizujący się w tejże tematyce. Swoją obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych władz samorządowych, instytucji nauki, kultury i oświaty na czele z dr. Bartoszem Janem Kuświkiem, dyrektorem Instytutu Śląskiego w Opolu i pełnomocnikiem ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu do spraw organizacji wydarzeń kulturalnych związanych z 100. rocznicą III Powstania Śląskiego oraz powrotu części Górnego Śląska do Macierzy, który – po powitaniu gości przez dr Dorotę Gajdę-Szczegielniak, dyrektora naszego Zespołu Szkół – oficjalnie otworzył konferencję. 

Po uroczystym odśpiewaniu pełnego tekstu „Mazurka Dąbrowskiego”(szkoła przystąpiła do akcji „Szkoła do hymnu”), prof. Michał Frącz, dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Opolu, odsłonił kolejną kolekcjonerską monetę, wyemitowaną w ramach cyklu „Ojcowie Niepodległości”, z wizerunkiem znanego polityka, Ignacego Daszyńskiego.

               W części referatowej mieliśmy możliwość wysłuchania niezwykle interesujących wystąpień naukowych. Zainaugurował je prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), wybitny badacz dziejów Górnego Śląska, ceniony w Polsce i za granicą, referatem „Rzecz o powstaniach śląskich”, nawiązującym do swojej ostatniej – szeroko dyskutowanej w świecie naukowym – publikacji Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka. O górnośląskim plebiscycie opowiedział zebranym prof. dr hab. Maciej Fic (Uniwersytet Śląski w Katowicach), historyk, autor i rzeczoznawca w zakresie szkolnych  podręczników. Do Narodowego Święta Niepodległości nawiązał w swoim wystąpieniu „Wyśniona – Wymodlona – Wywalczona. Polska niepodległość 1918 roku” prof. dr hab. Marek Białokur (Uniwersytet Opolski), historyk, biografista i dydaktyk historii. Aspekt międzynarodowy tamtejszych wydarzeń, a zwłaszcza  francuskie i angielskie spojrzenia, widoczne na łamach ówczesnej  prasy (wystąpienie Agnieszki Misiurskiej, nauczycielki historii w naszej szkole) kończyły część referatową spotkania. W programie znalazły się jeszcze: debata metodyczna „Podręcznik vs smartfon czyli jak uczyć o powstaniach śląskich” oraz montaż słowno-muzyczny „Nie tylko krew i gniew” w wykonaniu uczniów naszego liceum, przygotowany pod kierunkiem pań: Aliny Szczepaniak i Gabrieli Kampy. Konferencji towarzyszyła okolicznościowa wystawa autorstwa prof. dr. hab. Michała Lisa (Instytut Śląski w Opolu), udostępniona Zespołowi Szkół w Dobrzeniu Wielkim.