Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

m- legitymacja

Informujemy, iż nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

   W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

   Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów np. przy zakupie biletów do kina itp. 

   Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego (jednego) urządzenia - w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować sekretariat szkoły.

Aby uruchomić mLegitymację należy:

§  Złożyć w sekretariacie szkoły wniosek   o wydanie mLegitymacji (do pobrania lub wypełnienia na miejscu).

§  Wysłać na adres sekretariatu (sekretariat@zsdobrzenwielki.pl) jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą (zdjęcie będzie przechowywane przez 30 dni, do momentu wygenerowania mLegitymacji. Po tym czasie zostanie usunięte).

§  Pobrać Aplikację Obywatel (brak konieczności posiadania profilu zaufanego) potwierdzić regulamin.

§  Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu. 

Informacja o obsłudze projektu Legitymacja:

https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html

Do pobrania: