Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

Certyfikaty językowe FCE

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)– TO JEST TO!

W Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim uczniowie mają możliwość zdobycia jednego z najpopularniejszych certyfikatów językowych w Polsce i na świecie. Uznawane za jedne z najbardziej obiektywnych i prestiżowych, w tej chwili jest honorowane przez ponad 2800 korporacji, instytucji rządowych, uczelni i organizacji pozarządowych na całym świecie.

W Polsce dzięki certyfikatowi FCEmożna na przykład zostać pracownikiem służby cywilnej, przewodnikiem wycieczek czy nauczycielem języka angielskiego. W przypadku FCE zdanego na ocenę A lub B można zostać nauczycielem angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.

Również tysiące firm prywatnych honoruje FCEprzy naborze pracowników czy wewnętrznych awansach. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii są to takie firmy jak BMW, Alcatel-Lucent, American Express, Bayer, DHL, Fiat, GlaxoSmithKline, KPMG, PricewaterhouseCoopers czy Sheraton Hotels.

Posiadanie certyfikatu w wielu przypadkach pozwala też studiować – FCE jest honorowane przez wiele uczelni, jako potwierdzenie znajomości języka będące warunkiem przyjęcia na studia – licencjackie, magisterskie i podyplomowe, często pozwalają też na zaliczenie lektoratu lub wewnętrznego egzaminu językowego podczas studiów. Warto tu wymienić brytyjskie uniwersytety w Oxfordzie i Cambridge, a w Stanach Zjednoczonych m.in. California Institute of Technology czy New York University.

Na liście polskich uczelni uznających FCE znajduje się ponad 160 szkół wyższych, w tym Uniwersytet Warszawski i Jagielloński oraz min. Politechnika Śląska i Warszawska.

Pełną listę uznawalności FCE znajdziesz na stronie https://www.cambridgeenglish.org/

 
Struktura egzaminu:

Egzamin składa się z pięciu części: czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, części leksykalno-gramatycznej, wypowiedzi pisemnej, komunikacji ustnej.

  • Czytanie: 1 godzina
  • Pisanie: 1 godzina 20 minut
  • Część gramatyczno-leksykalna (Use of English): 45 minut
  • Słuchanie: 40 minut
  • Mówienie: 14 minut

Egzamin sprawdza umiejętność zrozumienia głównych myśli w złożonym tekście, prowadzenia rozmowy na szereg tematów, wyrażania własnej opinii i prezentowania argumentów, umiejętność napisania rozbudowanego tekstu, pisemnego wyrażenia własnego punktu widzenia, przedyskutowania argumentów za i przeciw. Dodatkowo egzamin testuje poprawność i różnorodność stosowanych struktur leksykalno-gramatycznych.

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://cambridgeesol.pl/exam/fce/

Uczniowie naszego Zespołu Szkół przed przystąpieniem do egzaminu mają możliwość uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, które przygotowują do egzaminu FCE.

W klasie trzeciej liceum zainteresowani uczniowie przystępują do egzaminu, pokrywając 50 % kosztów ceny egzaminu.

Mamy 100%-ową zdawalność i pewność, że wszyscy chętni zostaną dobrze do tego egzaminu przygotowani.