Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

Matura 2024

 

 

 

 

 

Maturzysto zachęcamy do zapoznania się z prezentacją oraz informacjami znajdującymi się na stronie : https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny/formula-2023/

Informacje dla zdających: https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny/formula-2023/informacje-dla-zdajacych-4/

Ważne terminy dla zdających: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/Wazne-terminy-dla-ucznia-2024-do-internetu.pdf

Ważne terminy dla absolwentów: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/wazne_terminy_dla_absolwenta_2024.pdf

Druki i formularze dla zdających: https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny/formula-2023/deklaracje-i-formularze-dla-zdajacych/