Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

Kartka z kalendarza - styczeń

 

70 lecie powstania Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim

1 września 2023 roku Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi obchodzić będzie 70 rocznicę powstania. Jest to dobra okazja do tego, aby powspominać i przybliżyć dzieje i specyfikę tej wyjątkowej szkoły.

 W miejscu, w którym dzisiaj znajduje się budynek  Zespołu Szkół (LO i PSPnr3), wybudowano   w kwietniu 1899 r.  szkołę podstawową, o której mówiono jako o szkole obok kościoła św. Rocha.  Druga Wojna Światowa okazała się zabójcza dla budynku szkoły, który został kompletnie zniszczony. W roku 1947  powołano Komitet Budowy Szkoły, którego efektem końcowym było otwarcie 1 października 1951 r. nowej szkoły podstawowej  funkcjonującej samodzielnie do roku 1953.

Źródło: Kronika szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim z 1953 r

Na stanowisko kierownika szkoły powołany został 25 stycznia 1952 r. Roman Peer, dotychczasowy  nauczyciel i członek Komitetu Budowy Szkoły, który w dniu 8 maja 1953 r. otrzymał z rąk przedstawiciela Wojewódzkiego Wydziału Oświaty, kierownika szkolnictwa licealnego Łazarza Brandta polecenie organizowania w placówce szkoły podstawowej  liceum ogólnokształcącego.  O zlokalizowaniu właśnie w Dobrzeniu Wielkim, pierwszego liceum ogólnokształcącego położonego na terenach wiejskich, zadecydowało położenie u zbiegu ważnych dróg komunikacyjnych, duże  zgrupowanie ludności, jak również to, że budynek był nowo wybudowany, nowoczesny, przestronny i jasny. Kilka dni później kierownik szkoły Roman Peer otrzymał  polecenie od Naczelnika Wydziału Szkolnictwa Ogólnokształcącego,  ówczesnego wizytatora I. Domańskiego, przeprowadzenia rekrutacji do klasy VIII. Należy tu wspomnieć o tym, że po wojnie szkoła podstawowa obejmowała klasy I-VII, zaś szkoła licealna klasy VIII-XI (czyli klasy 1-4 LO).

Źródło: Kronika szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim z 1953 r

 

Zgodnie z powyższym Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 20 czerwca 1953 r. powołano do życia Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim.  Prof. Teodor Musioł, ówczesny kurator szkolny, który na ogólnopolskiej konferencji kuratorów szkolnych uzyskał akceptację na powstanie w Dobrzeniu Wielkim liceum ogólnokształcącego, wspominał przy okazji obchodów 20lecia liceum, że powołanie jedenastoletniej szkoły ogólnokształcącej na wsi było zjawiskiem zupełnie nowym nie tylko na Opolszczyźnie, ale również w Polsce.

W związku z tym, że kierownik szkoły Roman Peer dopiero 29 lipca 1953 roku otrzymał z Ministerstwa Oświaty akt erekcyjny nowej placówki, trudno było mówić o planowanej rekrutacji. Sam kierownik odwiedzał nie tylko szkoły lecz również domy potencjalnych kandydatów namawiając ich i ich rodziców do posłania dziecka do liceum, co w latach powojennych nie było sprawą oczywistą, gdyż większość młodzieży kończyła swą edukację po VII klasie i zaczynała pracować. Udało się utworzyć VIII klasę (pierwszą klasę liceum). Kronika szkolna mówi o 36 uczniach przyjętych z okolicznych  szkół  podstawowych.

 

Źródło: Kronika szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim z 1953 r

  Z perspektywy prawie 70 lat istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim, można śmiało powiedzieć, iż decyzja ówczesnych władz oświatowych (niezależnie od znanych i nieznanych powodów) o powołaniu szkoły średniej na wsi zamieszkałej wówczas przez 99% ludności autochtonicznej przyczyniła się do możliwości awansu społeczno-zawodowego rodzimych mieszkańców. Ślązacy otrzymali nie tylko możliwość  zdobycia wykształcenia średniego a co za tym idzie możliwość studiowania na uczelniach wyższych, ale również dobrej integracji i wymianę doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych działań z ludnością  napływową. Liceum stało się i jest po dzień dzisiejszy istotnym elementem życia społeczno-kulturalnego Dobrzenia Wielkiego oraz okolicznych miejscowości.